Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyr cais enghreifftiol - swydd gyntaf

Llythyr cais enghreifftiol - swydd gyntaf

Mae'r llythyr cais yma yn tynnu sylw at ba swydd rydych chi'n ymgeisio amdani a'ch sgiliau a'ch rhinweddau allweddol.

Byddai'r llythyr cais yma'n ddefnyddiol pan fyddwch chi'n gwneud cais am eich swydd gyntaf.


Olivia Morgan
139 Stryd Thomson
Casnewydd
NP69 6ZY
Ffôn: 01633 988444
Ebost: olivia.morgan@newmail.com

25 Ionawr 2023

Ms Jackie Spencer
Rheolydd
Salon Gwallt The Little Boutique
36-38 Stryd Fawr
Casnewydd
NP12 1RS

Annwyl Ms Spencer

Rwy'n ysgrifennu i wneud cais am swydd Steilydd Iau, a welais yn cael ei hysbysebu yn ffenestr eich siop ac ar Facebook.

Yn ddiweddar, rwyf wedi cwblhau Diploma lefel 3 mewn Gwallt a Harddwch yn y coleg. Rwyf nawr yn awyddus i ddechrau gweithio ac adeiladu ar fy sgiliau presennol. Mae gen i brofiad o dorri, lliwio a steilio ac rwyf wedi gweithio yn y salon sydd ar safle’r coleg ers 2 flynedd. Es i ar leoliad i salon lleol yn ystod fy nghwrs lle datblygais fy sgiliau ymhellach. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli i elusen leol, lle, o dan oruchwyliaeth, rwyf wedi torri gwallt ffoaduriaid lleol. Mae hyn yn dangos fy mod i’n gweithio'n galed, yn ddibynadwy ac yn barod i fynd yr ail filltir.

Rwyf wedi datblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cyfathrebu a thrin arian parod da trwy fy ngwaith rhan-amser mewn siop ddillad.

Rwy’n credu bod gennyf y sgiliau a’r rhinweddau i ddysgu mwy a dod yn rhan werthfawr o’ch tîm. Amgaeaf fy CV/cais sy’n cynnwys mwy o wybodaeth.

Diolch am ystyried fy nghais. Gobeithiaf glywed gennych yn fuan.

Yr eiddoch yn gywir

Olivia Morgan


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed Llythyr Cais Swydd Gyntaf Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy