Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyr cais enghreifftiol - Swydd gyntaf

Llythyr cais enghreifftiol - Swydd gyntaf

Mae'r llythyr cais yma yn tynnu sylw at ba swydd rydych chi'n ymgeisio amdani a'ch sgiliau a'ch rhinweddau allweddol.

Byddai'r llythyr cais yma'n ddefnyddiol pan fyddwch chi'n gwneud cais am eich swydd gyntaf.

A1 Retail Store
Parc Manwerthu Dewi Sant
CF10 1AF

19 Mawrth 2021

Stephen Jameson
11 Stone House Court
Porth
CF1 5SD
Rhif ffôn: 01995 387621
Ffôn symudol: 07800 0001111
E-bost: stevej@esiamplebost.co.uk

Annwyl Syr/Fadam,

Ysgrifennaf atoch i wneud cais am y swydd Cynorthwyydd Manwerthu fel y hysbysebwyd ar eich gwefan.

Rwyf wedi gorffen yn yr ysgol/coleg yn ddiweddar ac rwy'n awyddus i ddechrau gweithio ac adeiladu ar fy sgiliau presennol. Rwy'n unigolyn gweithgar a dibynadwy sydd â sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu da. Yn yr ysgol/coleg, fe wnes i wirfoddoli fel mentor i gefnogi myfyrwyr iau ac fe wnes i gymryd rhan mewn sawl digwyddiad elusennol. Fel rhan o'm cwrs treuliais amser hefyd ar leoliad gyda chyflogwr.

Credaf fod gennyf y sgiliau, y rhinweddau a'r awydd i ddysgu i fod yn rhan werthfawr o'ch tîm. Amgaeaf fy CV/cais sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth amdanaf fi fy hun.

Diolch am ystyried fy nghais. Gobeithiaf glywed gennych yn fuan.

Yn gywir,

Stephen Jameson