Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwaith asiantaeth recriwtio

Mae ymuno ag asiantaeth recriwtio yn gallu eich cyflwyno i swyddi nad ydynt wedi'u hysbysebu ar-lein a'ch cynorthwyo i gael profiad gwaith hollbwysig.

Bydd mwy a mwy o swyddi'n cael eu hysbysebu drwy asiantaethau yn y blynyddoedd i ddod, felly peidiwch â cholli cyfle.

Beth yw asiantaethau recriwtio?

Mae asiantaethau recriwtio yn paru unigolion sy'n chwilio am swydd â swyddi addas sy'n cael eu hysbysebu ganddyn nhw. Mae cyflogwyr yn cofrestru ag asiantaethau i chwilio am weithwyr ac fe allwch chi gofrestru gydag asiantaeth i ddod o hyd i waith.

Mae'r mathau o asiantaethau yn cynnwys:

  • Asiantaethau sy'n arbenigo mewn meysydd gwaith megis adeiladu, technoleg gwybodaeth, nyrsio a swyddi gofal iechyd eraill. Os oes gennych sgil, crefft neu gymwysterau arbennig, chwiliwch ar-lein am yr asiantaethau sy'n cynnig y math hwn o waith
  • Asiantaethau sy'n hysbysebu swyddi gwag mewn amrywiol feysydd gwaith. Ambell waith, mae'r asiantaethau hyn hefyd yn arbenigo mewn swyddi lleol. Chwiliwch ar-lein am asiantaethau cyflogaeth ac ychwanegwch eich cod post neu dref

Pam mae cyflogwyr yn defnyddio asiantaethau

Mae cyflogwyr yn defnyddio asiantaethau oherwydd:

  • Mae'n ffordd di-drafferth a sydyn i ddod o hyd i'r ymgeisydd cywir - yr asiantaeth sy'n mynd trwy'r ceisiadau iddynt ac yn paru y person cywir gyda'r cyflogwyr a'r swydd
  • Weithiau dim ond swydd dros dro sydd angen ei llenwi
  • Nid oes arian ganddyn nhw i gyflogi rhywun yn barhaol, ond mae ganddyn nhw waith sydd angen ei wneud

Beth yw'r manteision i chi?

Mae asiantaethau yn gallu cynnig gwaith dros dro i chi, er enghraifft, wythnos fel derbynnydd gyda un cyfflogwr ac yna wythnos arall gyda chyflogwr gwahanol.

Ambell waith, mae asiantaethau yn hysbysebu swyddi y mae angen eu llenwi'n gyflym. Ni fyddwch yn gweld y swyddi hyn ar-lein, a dim ond y bobl ar eu llyfrau fydd yn clywed amdanynt.

Manteision gwaith dros dro:

  • Cael eich troed yn y drws mewn cwmni neu ddiwydiant a allai arwain at waith llawn amser yn y dyfodol
  • Cael profiad gwaith i’w roi ar eich CV, hyd yn oed os yw’r gwaith dros dro mewn maes gwahanol i’r yrfa o’ch dewis
  • Cyfle i roi cynnig ar rywbeth gwahanol, sy’n gallu eich helpu i benderfynu a yw'n iawn i chi

Cofiwch! Mae asiantaethau yn hysbysebu swyddi gyda chytundebau hirach a hyd yn oed swyddi llawn amser hefyd.


Eich camau nesaf

Cofrestrwch ag asiantaeth i osgoi colli cyfleoedd. (Efallai y bydd rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)