Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwefannau Swyddi

Mae cannoedd o wefannau swyddi ar gael.

Chwilio am swyddi ar-lein?

Rydym wedi rhoi rhestr at ei gilydd o wefannau poblogaidd i chi ddechrau edrych arnynt:
(Noder: Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

  • Addysgwyr Cymru
  • Mynediad i wybodaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol mewn addysg

 

A oes ganddoch gwmni mewn golwg? Yna, edrychwch ar ei gwefan i chwilio am swyddi gwag?

Mwynhewch y chwilio!


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Gwefannau swyddi i raddedigion

Gweld ein rhestr o wefannau swyddi i raddedigion. Cael mynediad at gynlluniau recriwtio graddedigion a chyfleoedd profiad gwaith.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ychwanegwch at eich cysylltiadau a rhwydweithiwch er mwyn clywed am swyddi gwag sydd heb eu hysbysebu.