Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwefannau swyddi i raddedigion

Dilynwch y dolenni isod i weld cyfleoedd i raddedigion.

Gwefannau’r DU

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Safleoedd Rhaglenni i Raddedigion yn y Sector Cyhoeddus

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan

Faststream y Gwasanaeth Sifil
(gan gynnwys dolenni i holl raglenni faststream y llywodraeth gan gynnwys cudd-wybodaeth GCHQ, economegwyr, ystadegwyr ac ati)

Joining the police

MI5

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (Gweithiwr Treth Proffesiynol)

Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru

Academi Arweinyddiaeth y GIG


Safleoedd Arbenigol

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Gradcracker (Cyfleoedd i raddedigion STEM)

Gradsouthwest (Swyddi i raddedigion yn Ne-orllewin Lloegr)

New Scientist (Swyddi gwyddonol i raddedigion)


Cael Profiad Gwaith/Prosiectau

Go Wales

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (dolen Saesneg)

Mae interniaethau hefyd yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr prifysgol neu raddedigion. Darganfod mwy am interniaethau


Peidiwch â chyfyngu’ch hun

Peidiwch â bod yn gyfyngedig i safleoedd swyddi graddedigion. Mae digon o swyddi ar gael i raddedigion ar safleoedd swyddi cyffredinol. Pob lwc!
 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.