Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwefannau swyddi i raddedigion

Gwefannau’r DU

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Safleoedd Rhaglenni i Raddedigion yn y Sector Cyhoeddus

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Faststream y Gwasanaeth Sifil
(gan gynnwys dolenni i holl raglenni faststream y llywodraeth gan gynnwys cudd-wybodaeth GCHQ, economegwyr, ystadegwyr ac ati)

Heddlu Metropolitan

MI5

Cyllid a Thollalu Ei Mawrhydi (Gweithiwr Treth Proffesiynol)

Academi Arweinyddiaeth y GIG


Safleoedd Arbenigol

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Gradsouthwest Swyddi i raddedigion yn Ne-orllewin Lloegr

New Scientist Swyddi gwyddonol i raddedigion


Cael Profiad Gwaith/Prosiectau

Go Wales

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (dolen Saesneg)


Os ydych yn chwilio am:

  • Gyfleoedd astudio i Raddedigion, gall y wefan ganlynol fod o gymorth: www.postgrad.com (dolen Saesneg) 

Efallai i chi hoffi

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Paratoi ar gyfer asesiad

Cewch wybod beth sydd ynghlwm wrth brofion dewis ac asesu ar gyfer swyddi gan gynnwys ble i gael profion ymarfer. Paratowch yn dda er mwyn perfformio'n dda.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.