Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwefannau swyddi i raddedigion

Dilynwch y dolenni isod i weld cyfleoedd i raddedigion.

Gwefannau’r DU

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Safleoedd Rhaglenni i Raddedigion yn y Sector Cyhoeddus

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan

Faststream y Gwasanaeth Sifil
(gan gynnwys dolenni i holl raglenni faststream y llywodraeth gan gynnwys cudd-wybodaeth GCHQ, economegwyr, ystadegwyr ac ati)

Joining the police

MI5

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (Gweithiwr Treth Proffesiynol)

Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru

Academi Arweinyddiaeth y GIG


Safleoedd Arbenigol

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Gradcracker (Cyfleoedd i raddedigion STEM)

Gradsouthwest (Swyddi i raddedigion yn Ne-orllewin Lloegr)

New Scientist (Swyddi gwyddonol i raddedigion)


Cael Profiad Gwaith/Prosiectau

Go Wales

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (dolen Saesneg)

Mae interniaethau hefyd yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr prifysgol neu raddedigion. Darganfod mwy am interniaethau


Peidiwch â chyfyngu’ch hun

Peidiwch â bod yn gyfyngedig i safleoedd swyddi graddedigion. Mae digon o swyddi ar gael i raddedigion ar safleoedd swyddi cyffredinol. Pob lwc!
 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.

Ysgrifennu ceisiadau

Awgrymiadau ar sut i lunio cais er mwyn cael cyfweliad.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.