Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwefannau swyddi i raddedigion

Er bod rhai sectorau swyddi yn cael eu heffeithio'n fwy nag eraill, mae cyflogwyr yn dal i recriwtio yn ystod y pandemig COVID-19. Efallai y bydd rhai cyflogwyr bellach yn recriwtio mewn ffordd wahanol, fel cynnig cyfweliadau dros y ffôn neu ar-lein.

Dilynwch y dolenni isod i weld cyfleoedd i raddedigion.

Gwefannau’r DU

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Safleoedd Rhaglenni i Raddedigion yn y Sector Cyhoeddus

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Faststream y Gwasanaeth Sifil
(gan gynnwys dolenni i holl raglenni faststream y llywodraeth gan gynnwys cudd-wybodaeth GCHQ, economegwyr, ystadegwyr ac ati)

Heddlu Metropolitan

MI5

Cyllid a Thollalu Ei Mawrhydi (Gweithiwr Treth Proffesiynol)

Academi Arweinyddiaeth y GIG


Safleoedd Arbenigol

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Gradsouthwest (Swyddi i raddedigion yn Ne-orllewin Lloegr)

New Scientist (Swyddi gwyddonol i raddedigion)

Gradcracker (Cyfleoedd i raddedigion STEM)


Cael Profiad Gwaith/Prosiectau

Go Wales

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (dolen Saesneg)


Os ydych yn chwilio am:

  • Gyfleoedd astudio i Raddedigion, gall y wefan ganlynol fod o gymorth: www.postgrad.com (dolen Saesneg) 

Peidiwch â chyfyngu’ch hun

Peidiwch â bod yn gyfyngedig i safleoedd swyddi graddedigion. Mae digon o swyddi ar gael i raddedigion ar safleoedd swyddi cyffredinol. Pob lwc!
 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.