Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dod yn hunangyflogedig

Mae hunangyflogaeth yn golygu eich bod yn gweithio i chi eich hun.

Sut beth yw bod yn hunangyflogedig?

Pam ydych yn hunangyflogedig:

Eicon o ddynes

Chi yw'r bos

Eicon o 3 berson wrth ochr ei gilydd

Gallwch gyflogi pobl i weithio i chi

Eicon o galendar a chloc

Gallwch reoli beth rydych yn ei wneud a’ch oriau gwaith

Eicon o un person

Efallai y byddwch yn gweithio llawer ar eich pen eich hun

Eicon o gyfrifiannell

Ni fyddwch yn ennill arian os ydych yn sâl neu ar wyliau


Sut alla i ddod yn hunangyflogedig?

Mae angen i chi gael:

Eicon o fwlb golau

Syniad busnes rydych chi’n meddwl fydd yn gweithio

Eicon o ddogfen wedi'i arwyddo

Cynllun busnes i’ch helpu chi a phobl eraill i ddeall beth yw eich busnes

 

 

Eicon o cadw mi gei

Arian i brynu offer ac i ddweud wrth bobl beth rydych chi’n ei wneud (hysbysebu)


Sut alla i gael cymorth i fod yn hunangyflogedig?

Mae'r rhain yn sefydliadau sy'n gallu eich helpu i sefydlu eich busnes eich hun. Edrychwch ar (bydd rhai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig):