Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Chwilio am waith

Gall dod o hyd i swydd fod yn gyffrous ond gallai wneud i chi deimlo'n nerfus ar yr un pryd. Peidiwch â phoeni, gallwn ni helpu.

Ysgrifennu CV

Dewch i wybod mwy am sut i ysgrifennu CV a'r wybodaeth bydd angen i chi ei gynnwys.

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Dewch i wybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliad a beth ddylech chi ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich cyfweliad.