Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Chwilio am waith

Gall dod o hyd i swydd fod yn gyffrous ond gallai wneud i chi deimlo'n nerfus ar yr un pryd. Peidiwch â phoeni, gallwn ni helpu.

Sut ydw i’n dewis swydd?

Dewch i wybod beth sydd angen i chi fod yn meddwl amdano i'ch helpu chi ddewis y swydd sy'n iawn i chi.

Sut ydw i’n dod o hyd i swydd?

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swyddi ar wahanol wefannau ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Swyddi mewn gwahanol weithleoedd

Edrychwch ar swyddi mewn gwahanol weithleoedd

Ysgrifennu cais am swydd

Dewch i wybod sut i wneud cais am swyddi a'r wybodaeth sydd angen i'w gynnwys mewn ffurflen gais.

Ysgrifennu CV

Dewch i wybod mwy am sut i ysgrifennu CV a'r wybodaeth bydd angen i chi ei gynnwys.

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Dewch i wybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliad a beth ddylech chi ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich cyfweliad.

Pa gymorth sydd ar gael i mi mewn gwaith?

Dewch i wybod pa gymorth sydd ar gael i chi yn y gwaith.

Fy hawliau yn y gwaith

Dewch i wybod am eich hawliau yn eich gweithle a sut y dylech gael eich trin.

Dod yn hunangyflogedig

Dewch i wybod beth mae hunangyflogedig a gweithio i chi'ch hun yn ei olygu.