Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut ydw i’n dewis swydd?

Er mwyn eich helpu i ddewis swydd sy'n iawn i chi, mae angen i chi ddechrau meddwl am y math o le yr hoffech chi weithio ynddo.

Hoffech chi i'ch gweithle fod:

Eicon o adeilad

Tu mewn

Eicon o'r haul

Tu allan

Eicon o seinydd cerdd hefo swn

Yn swnllyd

Eicon o seinydd cerdd hefo croes, dim swn

Yn dawel


Hoffech chi weithio:

Eicon o berson ifanc

Ar ben eich hun

Eicon o dri person

Gyda phobl eraill

Eicon o berson wrth gliniadur

Yn eistedd lawr

Eicon o berson yn cario basged

Tra'n symud ogwmpas


Hoffech chi weithio:

Eicon o gloc

Oriau swyddfa - mae hyn fel arfer yn golygu rhwng 9yb - 5yp

 Eicon o leuad cilgant

Gwaith shifft - gall hyn olygu gweithio yn ystod y nos yn lle yn ystod y dydd

Eicon o stopwats gyda'r gwyneb wedi'i lewni

Llawn amser - gweithio hyd at 48 awr yr wythnos

Eicon o stopwats gyda hanner y gwyneb wedi ei orchuddio

Rhan amser - gweithio am ran o'r diwrnod neu ran o'r wythnos


A fyddech chi eisiau:

Eicon o het nyrs a masg

Gwisgo gwisg swyddogol

Eicon o sgrin cyfrifiadur hefo saeth llygoed ar y sgrin

Defnyddio cyfrifiadur

Eicon o arth tedi

Gweithio gyda phlant

Eicon o 2 berson hefo'u dwylo allan

Cyfarfod â phobl newydd bob dydd


Gwnewch y Cwis Pwy ydw i?

Gwybod mwy am wahanol swyddi


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Ysgrifennu cais am swydd

Dewch i wybod sut i wneud cais am swyddi a'r wybodaeth sydd angen i'w gynnwys mewn ffurflen gais.

Sgiliau a beth maen nhw'n ei olygu

Bydd gwybod pa sgiliau sydd gennyt yn dy helpu yn y dyfodol. Edrych ar rai sgiliau a beth maen nhw'n ei olygu.