Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Fy Nyfodol

Mae'r safle hon ar gyfer pobl ifanc sy'n gweithio hyd at Lefel 1 yn yr ysgol neu'r coleg. Yma fe gewch wybodaeth gyrfaoedd sy'n hawdd i'w ddarllen i'ch helpu chi i gynllunio tuag at y dyfodol.

Sut berson ydw i?

Dewch i wybod mwy am y math o berson ydych chi, beth ydych yn dda am ei wneud a pham mae gwybod hyn yn ddefnyddiol.

Gwybod beth yw eich opsiynau

Dewch i wybod am y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn 16 oed.

Cael help i wneud penderfyniadau

Dewch i wybod beth ddylech chi feddwl amdano i'ch helpu chi i wneud penderfyniadau am eich dyfodol.

Chwilio am waith

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swydd a gwneud cais amdani, cael help gyda CVs a ffurflenni cais a gwybod eich hawliau yn y gwaith.

Byw yn annibynnol

Dewch i wybod ble y gallech chi fyw pan yn oedolyn a pha bethau y gallech chi fod yn eu gwneud yn ystod eich diwrnod.

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Dewch i wybod am y bobl a'r sefydliadau a all eich helpu i gynllunio eich dyfodol.

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut y gall Gyrfa Cymru gefnogi chi a'ch plentyn gyda chynllunio ei cam nesaf ar ôl gadael yr ysgol.