Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Fy Nyfodol

Yma fe gewch wybodaeth gyrfaoedd sy'n hawdd i'w ddarllen i'ch helpu chi i gynllunio tuag at y dyfodol.


Sut berson ydw i?

Dewch i wybod mwy am y math o berson ydych chi, beth ydych yn dda am ei wneud a pham mae gwybod hyn yn ddefnyddiol.

Gwybod beth yw eich opsiynau

Dewch i wybod am y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn 16 oed.

Cael help i wneud penderfyniadau

Dewch i wybod beth ddylech chi feddwl amdano i'ch helpu chi i wneud penderfyniadau am eich dyfodol.

Chwilio am waith

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swydd a gwneud cais amdani, cael help gyda CVs a ffurflenni cais a gwybod eich hawliau yn y gwaith.

Byw yn annibynnol

Dewch i wybod ble y gallech chi fyw pan yn oedolyn a pha bethau y gallech chi fod yn eu gwneud yn ystod eich diwrnod.

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Dewch i wybod am y bobl a'r sefydliadau a all eich helpu i gynllunio eich dyfodol.

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut y gall Gyrfa Cymru gefnogi chi a'ch plentyn gyda chynllunio ei cam nesaf ar ôl gadael yr ysgol.

Fy Nyfodol ar YouTube

Gwyliwch yr holl fideos o’r rhan hon o’r wefan ar YouTube. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i YouTube.