Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Fy Nyfodol

Yma fe gewch wybodaeth gyrfaoedd sy'n hawdd i'w ddarllen i'ch helpu chi i gynllunio tuag at y dyfodol.


Sut berson ydw i?

Dewch i wybod mwy am y math o berson ydych chi, beth ydych yn dda am ei wneud a pham mae gwybod hyn yn ddefnyddiol.

Chwilio am waith

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swydd a gwneud cais amdani, cael help gyda CVs a ffurflenni cais a gwybod eich hawliau yn y gwaith.

Byw yn annibynnol

Dewch i wybod ble y gallech chi fyw pan yn oedolyn a pha bethau y gallech chi fod yn eu gwneud yn ystod eich diwrnod.

Fy Nyfodol ar YouTube

Gwyliwch yr holl fideos o’r rhan hon o’r wefan ar YouTube. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i YouTube.