Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Gwybod beth yw eich opsiynau

Mae yna wahanol opsiynau ar gael i chi pan fyddwch yn 16 oed.

Gwyliwch y fideo

Beth alla'i wneud ar ôl gadael yr ysgol?

Gwyliwch y fideo i weld beth mae ein Cynghorwyr Gyrfa yn ei ddweud am eich opsiynau.

Dangos trawsgrifiad

Eich opsiynau

Aros yn yr ysgol

Dewch i wybod beth yw eich opsiynau os ydych chi eisiau aros yn yr ysgol.

Mynd i'r coleg

Dewch i wybod beth mae mynd i'r coleg yn ei olygu, yr amser y byddwch chi'n ei dreulio yno a beth allwch chi ei astudio.

Dechrau gweithio

Dewch i wybod sut beth yw gweithio a'r math o gefnogaeth y gallwch ei gael yn y gwaith.

Byddwch yn brentis

Dewch i wybod beth mae prentisiaeth yn ei olygu a sut y gallwch ddod o hyd i brentisiaeth.

Gwirfoddoli

Dewch i wybod beth mae gwirfoddoli yn ei olygu a'r gwahanol fathau o wirfoddoli y gallech chi eu gwneud.

Cael cynllun diwrnod

Dewch i wybod beth mae cynllun diwrnod yn ei olygu ac os yw'n rywbeth y gallwch chi ei wneud.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi