Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dechrau gweithio

Pan ydych yn 16, gallwch chwilio am waith os ydych yn barod. Os ydych yn gwybod beth ydych chi eisiau ei wneud, gallwch wneud cais am swydd ar ôl i chi adael yr ysgol.

Gwyliwch y fideo

O'r Ysgol i Waith

Gwyliwch y fideo i weld beth mae rhai pobl ifanc yn ei feddwl am waith.

 

Dangos trawsgrifiad

Beth fyddwn yn ei wneud mewn gwaith?

Mewn gwaith byddwch yn:

  • Defnyddio'r sgiliau sydd gennych yn barod
  • Dysgu sgiliau newydd
  • Ennill arian
  • Cyfarfod pobl newydd

Faint o amser fyddwn i'n ei dreulio yn gweithio?

Eicon o stopwats

Gallwch wneud cais am swyddi sy'n amser llawn (tua 37 awr yr wythnos)

Eicon o stopwats gyda hanner y gwyneb wedi ei orchuddio

Gallwch wneud cais am swyddi rhan-amser (gweithio am ran o ddiwrnod, neu ran o wythnos)

Eicon o galendr gyda Sad wedi ei ysgrifennu arno

Mewn rhai swyddi, bydd rhaid i chi weithio dros y penwythnos.

 Eicon o leuad cilgant

Efallai y bydd angen i chi weithio oriau shifft (gweithio yn ystod y nos yn lle gweithio yn ystod y dydd)


Pa gymorth fydda i’n ei gael yn y gwaith?

Graffeg o gyflogwr

Gall eich cyflogwr wneud newidiadau i’ch helpu chi, er enghraifft, yr oriau rydych yn ei weithio a'r gwaith rydych chi'n ei wneud

Eicon o sgrin cyfrifiadur hefo saeth llygoed ar y sgrin

Mae’r cynllun Mynediad at Waith yn rhoi grantiau i helpu pobl i brynu offer. Gall hefyd roi cyngor i’ch cyflogwr ar sut i’ch helpu chi. Edrychwch ar Mynediad at Waith ar gwefan gov.uk i wybod mwy

Eicon o swigod siarad gyda marc cwestiwn a dyfynyiad lleferydd

Efallai i chi gael help gan Asiantaethau sy'n cynnig Cefnogaeth Cyflogaeth. Fe allent eich helpu i ddod o hyd i waith ac i ddysgu'r sgiliau rydych eu hangen i setlo mewn i swydd. Gwyliwch y fideo gan Engage To Change ar YouTube i wybod mwy am Cefnogaeth Cyflogaeth a Interniaethau â Chymorth.

 

Icon of a piggy bank

Efallai y bydd eich cyflogwr yn gallu cael arian i helpu i dalu eich cyflog. Efallai y byddwch yn gallu cael arian i helpu i dalu am y ffordd rydych yn teithio i’r gwaith


Dolenni defnyddiol Asiantaethau sy'n cynnig Cymorth Cyflogaeth

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Gwybod mwy am wahanol swyddi


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cychwyn gweithio

Dewch i wybod pa gamau i'w cymryd ar wahanol adegau o'r flwyddyn os ydych chi am ddod o hyd i a chychwyn gweithio.

Chwilio am waith

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swydd a gwneud cais amdani, cael help gyda CVs a ffurflenni cais a gwybod eich hawliau yn y gwaith.