Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n golygu eich bod yn cael cyfle i helpu eraill. Ni fyddwch yn cael eich talu am wirfoddoli ond byddwch yn dysgu llawer o sgiliau ac yn cael llawer o brofiadau.

Gwyliwch y fideo

O'r Ysgol i Wirfoddoli

Gwyliwch y fideo i weld beth mae rhai pobl ifanc yn ei feddwl am wirfoddoli.

Dangos trawsgrifiad

Beth alla i wirfoddoli i'w wneud?

Mae gwirfoddoli yn waith rydych chi’n ei wneud heb gael eich talu. Gallwch wirfoddoli am ddim ond ychydig oriau bob wythnos. Mae llawer o wahanol ffyrdd o wirfoddoli. Gallwch:

Eicon o fasged siopa

Helpu pobl hŷn gyda’u siopa

Eicon o bot planhigyn

Garddio yn y gymuned leol

Eicon o gi

Mynd â chŵn am dro
 

Eicon o grys-t

Gweithio mewn siop elusen


Pam gwirfoddoli?

Efallai yr hoffech wirfoddoli er mwyn:

Eicon o ddau person yn ysgwyd llaw

Cyfarfod pobl newydd a chodi eich hyder

Eicon o ddau swigod siarad

Dysgu sgiliau newydd a fydd yn helpu os byddwch eisiau gwneud cais am swydd

Eicon o fap gyda pin ynddo

Gwneud gwahaniaeth yn eich ardal leol


Sut alla i gael gwybod mwy?

Gallech:

  • Siarad gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr
  • Drafod hefo'ch Cynghorydd Gyrfa, Athrawon neu pobl eraill sy'n eich cefnogi
  • Ddefnyddio gwefannau i wybod sut i wirfoddoli yn eich ardal (edrychwch ar y gwefannau isod)

Dolenni defnyddiol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)