Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cael cynllun diwrnod

Os ydych dros 18 oed ac mae gennych Weithiwr Cymdeithasol, gall eich helpu i drefnu sut yr hoffech dreulio eich amser.

Beth alla i ei wneud ar gynllun diwrnod?

Bydd eich cynllun yn dibynnu ar eich anghenion a beth rydych chi eisiau ei wneud. Efallai yr hoffech:

Eicon o ddau berson yn cyfarfod

Gyfarfod pobl newydd

Eicon o ddynes ifanc

Ddysgu sgiliau newydd a dod yn fwy annibynnol

Eicon o brint esgid

Fynd allan i’r gymuned

Eicon o cas gwaith

Gael profiad o waith


Sut alla i gael gwybod mwy?

Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn:

Graffeg o weithiwr cymdeithasol

Gweithio gyda chi i gael gwybod beth sydd ei angen arnoch

Eicon o calendar a chloc

Siarad gyda chi am faint o ddiwrnodau y byddwch yn eu treulio ar eich cynllun diwrnod

Gallwch hefyd siarad gyda:

Graffeg o ddyn ifanc

Teulu a ffrindiau i weld beth maen nhw’n ei feddwl o’r syniad


Efallai y byddech hefyd yn hoffi