Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cael help i wneud penderfyniadau

Nid yw gwneud penderfyniad bob amser yn hawdd, ond gallwn eich helpu i ddeall sut i wneud penderfyniad sydd orau i chi a phwy all eich helpu.

Gwneud Penderfyniadau

Gwyliwch y fideo i weld ein Cynghorydd Gyrfa yn trafod sut i wneud penderfyniadau.

Gweld dogfen trawsgrifiad a chapsiynau (PDF, 51KB, bydd y ffeil yn agor mewn ffenestr newydd)

Gyrfa Cymru Careers Wales Vimeo
Beth mae gwneud penderfyniad yn ei olygu?

Dewch i wybod beth mae gwneud penderfyniad yn ei olygu a sut rydych yn gwneud penderfyniadau yn barod yn eich bywyd.

Sut gallaf benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol?

Dewch i wybod sut i ddechrau gwneud penderfyniad am eich opsiwn nesaf ar ôl gadael yr ysgol.

Cyfarfodydd Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod sut mae cyfarfodydd cynllun trosglwyddo yn eich helpu i wneud penderfyniad am eich dyfodol.


Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Llyfryn Dechrau Arni i ddisgyblion ag anawsterau dysgu ac anableddau - canllaw i'ch helpu i ddechrau meddwl am eich dyfodol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Dewch i wybod am y bobl a'r sefydliadau a all eich helpu i gynllunio eich dyfodol.