Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cael help i wneud penderfyniadau

Nid yw gwneud penderfyniad bob amser yn hawdd, ond gallwn eich helpu i ddeall sut i wneud penderfyniad sydd orau i chi a phwy all eich helpu.

Gwneud Penderfyniadau

Gwyliwch y fideo i weld ein Cynghorydd Gyrfa yn trafod sut i wneud penderfyniadau.

Gweld dogfen trawsgrifiad gwneud penderfyniadau (Word 21KB, bydd y ddogfen hon yn lawr lwytho i'ch dyfais neu'n agor mewn porwr)

 

Beth mae gwneud penderfyniad yn ei olygu?

Dewch i wybod beth mae gwneud penderfyniad yn ei olygu a sut rydych yn gwneud penderfyniadau yn barod yn eich bywyd.

Sut gallaf benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol?

Dewch i wybod sut i ddechrau gwneud penderfyniad am eich opsiwn nesaf ar ôl gadael yr ysgol.

Cyfarfodydd Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod sut mae cyfarfodydd cynllun trosglwyddo yn eich helpu i wneud penderfyniad am eich dyfodol.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Dewch i wybod am y bobl a'r sefydliadau a all eich helpu i gynllunio eich dyfodol.