Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut gallaf benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol?

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i'ch helpu i wneud penderfyniad, ond does dim rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun, mae yna bobl i'ch helpu chi.

Beth yw feddwl amdano wrth wneud penderfyniad

Eicon o berson ifanc hefo clustffonau

Beth sy'n dy wneud yn hapus?

Eicon o fathodyn

Beth rwyt ti'n dda am ei wneud?

Eicon o 3 saeth yn mynd i gyfeiriadau gwahanol

Beth yw'r opsiynau sydd ar gael?


Wrth wneud penderfyniad am eich dyfodol bydd rhaid i chi hefyd feddwl am bethau eraill fel

Eicon o fws a thren

Trafnidiaeth

Pa bynnag opsiwn y byddwch yn ei ddewis ar ôl gadael yr ysgol, byddwch angen meddwl am sut rydych chi'n mynd i gyrraedd yno.

Allwch chi ddal bws neu drên? Os nad ydych wedi gwneud hyn o'r blaen efallai y bydd angen rhywfaint o help arnoch. Mae angen i chi hefyd feddwl sut y byddwch chi'n cyrraedd yr stesion bysiau neu'r orsaf drên.


Eicon o waled hefo arian a dogfen bil

Arian

Pan fyddwch yn gwneud penderfyniad am eich dyfodol efallai bydd rhaid i chi feddwl am arian:

  • A fyddwch yn cael eich talu?
  • A fyddwch chi'n gallu cael unrhyw fudd-daliadau (arian) ?
  • A fyddwch chi'n gallu cadw unrhyw fudd-daliadau (arian) rydych yn ei gael nawr?
  • Faint o arian sydd rhaid i chi ei ennill?

Cael cymorth i wneud penderfyniad

Gallwch hefyd ddechrau gwneud pethau nawr i'ch helpu chi i wneud penderfyniad.

Ewch:

  • I ddiwrnod agored yn y coleg eich hun neu gyda'ch ysgol i weld sut le yw coleg
  • Ar brofiad gwaith i roi cynnig ar fath o swydd

Siaradwch gyda:

  • Y bobl sy'n eich adnabod yn dda fel eich teulu a ffrindiau
  • Y bobl sy'n gallu eich helpu fel Cynghorydd Gyrfa neu Weithiwr Cymdeithasol

Edrychwch ar:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi