Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Mae llawer o bobl yn gallu eich helpu i gynllunio ar gyfer eich dyfodol. Mae'n bwysig gwybod pwy ydyn nhw a sut y gallant eich helpu.

Pobl sy'n gallu eich helpu.

Rhieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut gall eich rhieni eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cynghorydd Gyrfa

Dewch i wybod sut y gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cymorth arall

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Weithwyr Cymdeithasol, Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl a Gweithwyr Allweddol.