Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynghorydd Gyrfa

Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn gallu eich helpu i feddwl am beth yr hoffech chi ei wneud pan fyddwch yn barod i adael yr ysgol.

Gwybod mwy am gyfarfod Cynghorydd Gyrfa


Cysylltu gyda'ch Cynghorydd Gyrfa

Os ydych yn yr ysgol gofynnwch i gael siarad hefo eich Cynghorydd Gyrfa yno. Gallwch hefyd ein ffonio ar 0800 028 4844 neu gysylltu â ni ar ebost neu sgwrs fyw.


Pwy arall sy'n gallu helpu?

Rhieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut gall eich rhieni eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cymorth arall

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Weithwyr Cymdeithasol, Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl a Gweithwyr Allweddol.