Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynghorydd Gyrfa

Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn gallu eich helpu i feddwl am beth yr hoffech chi ei wneud pan fyddwch yn barod i adael yr ysgol.

Ffyrdd y gall Cynghorydd Gyrfa eich helpu chi.

Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn cyfarfod hefo chi sawl gwaith o Flwyddyn 9 ymlaen. Bydd yn siarad hefo chi am:

  • Beth rydych chi’n ei hoffi a ddim yn ei hoffi
  • Eich opsiynau ar ôl gadael ysgol a pha un sydd orau i chi
  • Y gefnogaeth y byddwch yn ei gael ar ôl gadael yr ysgol

Graffeg o Gynghorydd Gyrfa gyda dysgwr ac eicon o tic mewn bocs

 

 

Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn eich helpu i greu cynllun gweithredu. Gallant eich helpu i feddwl am yr hyn rydych chi am ei wneud pan fyddwch chi'n gadael yr ysgol yn y dyfodol. Gallwch newid y cynllun hwn ar unrhyw adeg.


Graffeg o Gynghorydd Gyrfa gyda dysgwr ac eicon o ddogfen yn cael ei arwyddo

Gall eich Cynghorydd Gyrfa hefyd ysgrifennu dogfen o’r enw Cynllun Dysgu a Sgiliau. Bydd y cynllun hwn yn cael ei ysgrifennu pan fyddwch ar eich blwyddyn olaf yn yr ysgol ac os byddwch yn ystyried mynd i’r coleg neu dderbyn hyfforddiant.

Mae gwybodaeth yn y Cynllun Dysgu a Sgiliau am y math o gymorth fydd ei angen arnoch yn y dyfodol. Gallwch chi, a’r bobl sy’n eich helpu nawr (Athrawon, Gweithiwr Cymdeithasol, staff yr ysgol) eich helpu i ysgrifennu’r cynllun hwn.

Os ydych yn fodlon ar y cynllun, gallwch ofyn i’ch Cynghorydd Gyrfa ei anfon at eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant er mwyn iddyn nhw wybod pa gymorth sydd ei angen arnoch.


Dewch i weld beth rydych chi'n meddwl y mae Cynghorwyr Gyrfa yn ei wneud

Cynghorwyr Gyrfa yn dweud wrthych chi pa swydd i'w wneud?

Na, ni fydd Cynghorydd Gyrfa yn dweud wrthych pa swydd i'w wneud.

 

Mi fyddent yn eich helpu chi i feddwl am wahanol swyddi sydd ar gael a'r rhai y byddwch chi'n dda yn eu gwneud.

Cynghorwyr Gyrfa yn eich helpu i benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael ysgol?

Ydi, mae Cynghorwyr Gyrfa yno i'ch helpu chi feddwl beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol.

Cynghorwyr Gyrfa ond yn gweld dysgwyr sydd yn eu blwyddyn olaf o'r ysgol?

Na, pa bynnag flwydyn rydych ynddi, os ydych chi angen help gyda cynllunio eich dyfodol, fe gewch ofyn i siarad hefo Cynghorydd Gyrfa yn yr ysgol.


Cysylltu gyda'ch Cynghorydd Gyrfa

Os ydych yn yr ysgol gofynnwch i gael siarad hefo eich Cynghorydd Gyrfa yno. Gallwch hefyd ein ffonio ar 0800 028 4844 neu gysylltu â ni ar ebost neu sgwrs fyw.
 


Pwy arall sy'n gallu helpu?

Rhieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut gall eich rhieni eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Athrawon a staff cefnogi

Dewch i wybod sut y gall Athrawon a staff cefnogi yn yr ysgol eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cymorth arall

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Weithwyr Cymdeithasol, Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl a Gweithwyr Allweddol.