Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynghorydd Gyrfa

Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn gallu eich helpu i feddwl am beth yr hoffech chi ei wneud pan fyddwch yn barod i adael yr ysgol.

Gwybod mwy am gyfarfod Cynghorydd Gyrfa

Beth yw cyfweliad gyrfa?

Dewch i wybod beth sy'n digwydd mewn cyfweliad gyrfa.

Rhannu gwybodaeth

Dewch i wybod mwy am sut yr ydym yn rhannu gwybodaeth.
 

Paratoi i gyfarfod dy Gynghorydd Gyrfa

Dewch i wybod sut y gallwch baratoi cyn cyfarfod eich Cynghorydd Gyrfa.

Cyfarfod eich Cynghorydd Gyrfa

Edrychwch ar beth y gallwch ei wneud mewn cyfweliad gyrfa.

Sut gall y Cynghorydd Gyrfa fy helpu ar ôl fy nghyfweliad?

Gwybod mwy am y gwahanol ffyrdd y gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu.


Cysylltu gyda'ch Cynghorydd Gyrfa

Os ydych yn yr ysgol gofynnwch i gael siarad hefo eich Cynghorydd Gyrfa yno. Gallwch hefyd ein ffonio ar 0800 028 4844 neu gysylltu â ni ar ebost neu sgwrs fyw.


Pwy arall sy'n gallu helpu?

Rhieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut gall eich rhieni eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Athrawon a staff cefnogi

Dewch i wybod sut y gall Athrawon a staff cefnogi yn yr ysgol eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cymorth arall

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Weithwyr Cymdeithasol, Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl a Gweithwyr Allweddol.