Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth arall

Mae yna bobl a sefydliadau eraill a all eich cefnogi chi i gynllunio'ch dyfodol.

Gweithiwr Cymdeithasol

Gall eich Gweithiwr Cymdeithasol eich helpu mewn gwahanol ffyrdd:

Eicon o dy

Cefnogi gyda ble rydych chi'n byw

Eicon o cadw mi gei

Helpu chi gyda budd-daliadau ac arian

Eicon o fws

Helpu i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fel bws neu dren


Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl / Anogwr Gwaith

Mae’r Cynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl / Anogwr Gwaith yn gweithio mewn Canolfan Waith. Mae’n gallu:

Eicon o fag gwaith

Eich helpu i gael profiad gwaith

Eicon o sgrin cyfrifiadur gyda chwydd wydr

Eich cefnogi i ddod o hyd i swydd

Eicon o ddau berson a saethau yn amgylchynu

Gwneud yn siwr bod gennych y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch pan fyddwch yn dechrau gweithio

Eicon o cadw mi gei

Siarad â chi am fudd-daliadau (arian) y byddwch yn eu cael o bosibl


Gweithiwr Allweddol

Mae Gweithwyr Allweddol yn gallu gweithio mewn ysgol neu i’r gwasanaethau cymdeithasol. Byddent yn eich cyfarfod yn yr ysgol, y coleg neu yn eich tŷ. Gall:
 

Eicon o swigen siarad hefo tri dot ynddo

Wrando ar yr hyn sydd gennych i'w ddweud

Eicon o swigod siarad gyda ebychnod  a dyfynyiad lleferydd

Eich helpu gydag unrhyw broblemau a allai fod gennych. Byddant yn siarad gyda chi am y problemau

Eicon o swigen siarad hefo person ynddo

Siarad hefo pobl ar eich rhan. Os dywedwch y gallant, byddant yn siarad ag oedolion eraill ar eich rhan ac yn dweud wrthynt beth yr ydych chi eisiau


Pwy arall sy'n gallu helpu?

Rhieni a gofalwyr

Dewch i wybod sut gall eich rhieni eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cynghorydd Gyrfa

Dewch i wybod sut y gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.