Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Rhieni a gofalwyr

Mae eich rhieni a’ch gofalwyr yn gyfrifol am eich helpu i gyflawni’r hyn rydych am ei wneud mewn bywyd.

Ffyrdd y gall rhieni a gofalwyr eich helpu.

Graphic of young girl with thinking bubble and question mark, with parents stood behind

 

 

Mae eich rhieni a'ch gofalwyr yn eich adnabod yn dda a gallant eich helpu i feddwl am beth rydych chi’n hoffi ei wneud ac yn dda am ei wneud.


Graffeg o ddyn a dynes sy'n rieni ac eicon o adeilad ysgol

Pwy arall sy'n gallu helpu?

Cynghorydd Gyrfa

Dewch i wybod sut y gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu gyda chynllunio eich dyfodol.

Cymorth arall

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Weithwyr Cymdeithasol, Cynghorydd Cyflogaeth i'r Anabl a Gweithwyr Allweddol.