Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Sut berson ydw i?

Er mwyn meddwl beth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol, mae'n ddefnydiol gwybod pa fath o berson ydych chi nawr.

Sut berson ydych chi?

Ydych chi yn:

Eicon swigen siarad

Hoffi sgwrsio hefo llawer o bobl

Eicon o wyneb gwenog

Ddoniol ac yn hoffi gwneud i bobl chwerthin

Eicon o 2 berson

Dawel ac mae'n well gennych chi siarad gyda theulu a ffrindiau agos

Eicon siap calon

Hoffi helpu eraill


Beth rydych chi yn hoffi ei wneud?

Ydych chi'n hoffi:

Eicon o beldroed

Gwylio neu gymryd rhan mewn chwaraeon

Rheolydd gem cyfrifiadur

Chwarae'r gemau cyfrifiadurol newydd

Eicon botwm chwarae cerddoriaeth

Gwrando ar gerddoriaeth

Eicon o dri person

Gwario amser hefo teulu a ffrindiau


Beth ydych chi'n dda am ei wneud?

Ydych chi'n dda am: 

Eicon sgwar swigen siarad

Gyfathrebu- siarad a gwrando ar bobl eraill

Eicon sgrin cyfrifiadur

Technoloeg Gwybodaeth (TG) - defnyddio cyfrifiadur a thechnoleg

Eicon o 3 berson wrth ochr ei gilydd

Waith tîm - gweithio fel rhan o dîm o bobl

Pensiliau mewn pot

Dynnu lluniau - bod yn greadigol a meddwl am syniadau newydd


Beth yr hoffech chi allu ei wneud yn well?

Ydych chi eisiau:

Graffeg o llygoden cyfrifiadur

Dysgu mwy am ddefnyddio cyfrifiadur

Eicon o 2 berson hefo'u dwylo allan

Gweithio'n well fel rhan o dîm

Bicer gwyddoniaeth

Gwybod mwy am bwnc yn yr ysgol

Dyfynodau siarad

Teimlo'n hyderus yn siarad hefo pobl newydd


Eich sgiliau

Bydd gwybod pa fath o berson ydych chi yn eich helpu i wybod y sgiliau sydd gennych. Bydd hyn yn eich helpu yn y dyfodol pan fyddwch yn gwneud cais am goleg neu waith. Edrych ar:


Pwy sydd angen gwybod sut berson ydw i?

Mae llawer o bobl a allai fod eisiau gwybod mwy amdanoch chi er mwyn gallu eich helpu. Edrychwch ar:


Gwyliwch y fideos

Sgiliau mae cyflogwyr ei eisiau

Gwyliwch y fideo i wybod pa sgiliau mae cyflogwyr yn hoffi eu gweld.

Dangos trawsgrifiad

Pe bawn i'n 16 oed eto

Gwyliwch y fideo i wybod pa gyngor fyddai cyflogwyr yn rhoi i'w hunain pe bydden nhw'n 16 oed eto.
 

Dangos trawsgrifiad

Efallai y byddech hefyd yn hoffi