Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Byw yn annibynnol

Gallwn eich helpu chi i feddwl am eich bywyd fel oedolyn. Wrth i chi fynd yn hŷn, efallai yr hoffech ddechrau meddwl am ble yr hoffech chi fyw.

Eich opsiynau i fyw yn annibynnol

Efallai y byddwch eisiau:

Graffeg o berson ifanc hefo rhieni

 

 

Byw gyda'ch teulu


Graffeg o berson ifanc mewn cadair olwyn a pherson ifanc yn gwisgo clustffonau, eicon o pot coginio

 

 

Byw gyda phobl eraill:

  • Gyda help
  • Heb help
     

Graffeg o berson ifanc hefo eiconau o fws a basged siopa

 

 

Byw ar eich pen eich hun:

  • Gyda help
  • Heb help
     

Gall eich rhieni, gofalwyr a Gweithwyr Cymdeithasol drafod yr opsiynau hyn gyda chi i weld pa opsiwn sydd orau i chi.


Edrychwch ar

Beth allwn i fod yn ei wneud?

Dewch i wybod pa bethau y gallech fod yn eu gwneud yn eich bywyd bob dydd fel oedolyn, y sgiliau y byddwch yn eu defnyddio a beth allech chi ei wneud yn eich amser hamdden.