Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Beth allwn i fod yn ei wneud?

Fel oedolyn bydd gennych rywfaint o gyfrifoldeb am sut rydych chi'n byw eich bywyd bob dydd.

Eich sgiliau byw bob dydd

Dyma rhai o’r pethau y bydd angen i chi feddwl amdanynt os byddwch yn byw yn eich tŷ eich hun:

Gofal personol

Mae hyn yn cynnwys:

Eicon o grys-t

Ymolchi a gwisgo

Eicon o gawod

Golchi eich gwallt

Eicon o bast dannedd a brwsh dannedd

Glanhau eich dannedd


Mynd i'r coleg neu i'r gwaith

Mae hyn yn cynnwys:

Eicon o gloc larwm

Codi ar amser

Eicon o fws

Dal y bws, y trên neu dacsi i’r coleg neu i’r gwaith

Eicon o afal

Gwneud pecyn bwyd i chi eich hun neu wneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian i gael bwyd


Gwaith tŷ

Mae hyn yn cynnwys:

Eicon o fasged siopa

Siopa am fwyd

Eicon o pot coginio

Coginio a glanhau

Eicon o beiriant golchi

Golchi a smwddio dillad


Rheoli arian

Mae hyn yn cynnwys:

Eicon o waled

Mynd allan a siopa

Eicon o bil papur

Talu biliau

Eicon o cadw mi gei

Cyllidebu ac arbed arian – mae hyn yn golygu eich bod yn cynllunio ar gyfer beth bynnag y mae angen i chi wario arian arno er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch dalu am bopeth


Eich amser hamdden

Yn eich amser sbâr, gallech:

Eicon o bowlen a wisg

Drio gwahanol glybiau a dosbarthiadau, er enghraifft TG, ffitrwydd a choginio

Eicon o berson yn nofio

Fynd i ganolfan hamdden. Mae cadw’n heini yn dda i’ch iechyd. Gallech fynd i nofio, defnyddio’r gampfa neu fynd i ddosbarth ffitrwydd

Eicon o gi

Wirfoddoli a helpu eraill. Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o ddysgu mwy o sgiliau hefyd. Darllenwch fwy am wirfoddoli


Efallai y byddech hefyd yn hoffi