Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Pwy sy'n gallu fy helpu yn y gymuned?

Mae llawer o bobl a sefydliadau y mae’n ddefnyddiol i chi wybod amdanynt. Dyma’r bobl sy’n gallu eich cefnogi os oes angen cyngor neu help arnoch chi.

Pwy sy’n gallu fy helpu gyda fy iechyd?

Eicon o stethoscope

Meddyg

Eicon o offer deintydd

Deintydd

Eicon o adeilad ysbyty

Ysbyty

Eicon o berson yn cael ei dylunio

Therapydd


Pwy sy’n gallu fy helpu i fyw yn annibynnol?

Graffeg o weithiwr cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol - Eich Gweithiwr Cymdeithasol

Eicon o dy

Cyngor Lleol  – adran dai

Eicon o swigod siarad gyda marc cwestiwn a dyfynyiad lleferydd

Cyngor Ar Bopeth – maen nhw’n helpu gyda phob math o bethau, o waith a thai i arian


Pwy sy’n gallu fy helpu gyda fy arian?

Eicon o adeilad banc

Banc lleol

Graffeg o weithiwr cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Eicon o swigod siarad gyda marc cwestiwn a dyfynyiad lleferydd

Cyngor ar Bopeth


Pwy sy’n gallu fy helpu i gynllunio ar gyfer fy nyfodol?

Eicon o logo Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru

Eicon o fag gwaith a chwyddwydr

Y Ganolfan Byd Gwaith


Pwy sy’n gallu fy helpu mewn argyfwng?

Argyfwng, fel arfer, yw pan fyddwch yn teimlo bygythiad neu pan fyddwch yn teimlo eich bod mewn perygl.

Eicon o gar heddlu

Yr Heddlu

Eicon o ambiwlans

Y Gwasanaeth Ambiwlans

Eicon o injan dan

Y Gwasanaeth Tân


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Beth allwn i fod yn ei wneud?

Dewch i wybod pa bethau y gallech fod yn eu gwneud yn eich bywyd bob dydd fel oedolyn, y sgiliau y byddwch yn eu defnyddio a beth allech chi ei wneud yn eich amser hamdden.