Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr

Mae'r adran hon ar gyfer rhieni a gofalwyr a'i nod yw eich cefnogi gyda chamau nesaf eich plentyn ar ôl ysgol.

Helpu eich plentyn i gynllunio eu dyfodol

Dewch i wybod am y pethau y dylech feddwl amdanynt er mwyn helpu eich plentyn i gynllunio tuag at y dyfodol.

Opsiynau eich plentyn ar ôl gadael yr ysgol

Dewch i wybod am yr opsiynau sydd ar gael i'ch plentyn pan fyddent yn gadael yr ysgol.

Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod mwy am gyfarfodydd cynllun trosglwyddo a sut y gallwch chi baratoi orau amdanynt.

Sut mae Gyrfa Cymru’n gallu helpu

Dewch i wybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru i'ch helpu chi a'ch plentyn i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Asiantaethau sy'n cynnig cymorth

Dewch i wybod am y gwahanol asiantaethau sydd ar gael i gefnogi pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a'u teuluoedd.