Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Swyddi mewn gwahanol weithleoedd

Edrychwch ar rai o'r swyddi y gallwch ei wneud mewn gwahanol weithloedd.

Gweithio mewn ysbyty

Dewch i wybod am y swyddi sydd mewn ysbyty

Gweithio mewn canolfan hamdden

Dewch i wybod am y swyddi sydd mewn canolfan hamdden

Gweithio ym myd llywodraeth leol

Dewch i wybod am y swyddi sydd mewn llywodraeth leol

Gweithio mewn ysgol

Dewch i wybod am y gwahanol swyddi sydd mewn ysgol.

Gweithio mewn gwisg swyddogol

Dewch i wybod am rai o'r swyddi sydd yn gwisgo gwisg swyddogol

Gweithio ar Safle Adeiladu

Find out some of the jobs available on a building site

Gweithio gyda Cherbydau

Find out some of the jobs that involve transport and driving

Gweithio mewn Archfarchnad

Find out some of the jobs available in a supermarket

Gweithio yn yr Awyr Agored

Find out some of the jobs where you'd work outdoors.