Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Os ydych wedi cael cynnig cyfweliad, da iawn chi. Mae hyn yn golygu bod y cyflogwr yn meddwl efallai mai chi yw'r person iawn ar gyfer y swydd ac eisiau darganfod mwy amdanoch chi.

Gwybod mwy am gyfweliadau a sut i baratoi

Beth yw cyfweliad

Dewch i wybod beth yw'r gwahanol fathau o gyfweliadau a beth sy'n digwydd mewn cyfweliad.

Paratoi am gyfweliad

Edrychwch ar rai o'n hawgrymiadau da i'ch helpu i baratoi ar gyfer cyfweliad

Diwrnod eich cyfweliad

Edrychwch ar ein hawgrymiadau da i'ch helpu ar ddiwrnod eich cyfweliad

Enghreifftiau o gwestiynau cyfweliad

Edrychwch ar rai enghreifftiau o gwestiynau cyfweliad

Cyfweliadau dros y ffôn neu drwy fideo

Dysgwch fwy am y gwahaniaeth rhwng cyfweliadau ffôn a fideo