Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Y Sioe Frenhinol

Dringwr coed proffesiynol yn dringo coeden a'r geiriau Sioe Brenhinol Gorffennaf 22-25

Y Sioe Frenhinol yw’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop. Mae’n dod â bwyd a diwydiant a’r gymuned wledig ynghyd mewn dathliad Cymreig o’r gorau o fyd amaeth ym Mhrydain.

Mae ffermio’n ddiwydiant hollbwysig, felly beth am ystyried gyrfa mewn bwyd a ffermio?

Mae eich dewis o yrfaoedd mewn bwyd a ffermio yn fwy nag erioed. Mae amrywiaeth o wahanol yrfaoedd yn y sector i ddewis ohonynt.  Gallech fod yn:

  • defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddatblygu ffyrdd newydd o dyfu cynhyrchion bwyd
  • gweithiwr fferm
  • rheolwr buches
  • peiriannydd amaethyddol
  • y person sy’n masnachu ac yn gwerthu bwyd
  • gwyddonydd pridd
  • technegydd amaethyddol sy’n gwneud yn siŵr bod yr holl beiriannau yn barod i fynd

Oeddwch chi'n gwybod?

  • Mae bron i 4% o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru yn cael ei gyflogi yn y diwydiant bwyd a ffermio (sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru 2018)
  • Mae 49% o weithwyr amaethyddol Cymru yn hunangyflogedig (sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru 2018)
  • Mae 63% o’r holl fwyd rydym yn ei fwyta yn cael ei gynhyrchu gan ffermwyr a thyfwyr ym Mhrydain. Yn y dyfodol bydd angen i hyn gynyddu er mwyn bwydo poblogaeth sy’n tyfu (Bright Crop 2019)

Mae Gyrfa Cymru yn y Sioe Frenhinol

Ymwelwch â ni yn y sioe i siarad gyda un o'n Cynghorwyr Gyrfa am eich syniadau a'ch dewisiadau gyrfa. Dewch o hyd i ni yn lleoliad D243 ar faes y sioe.


Archwilio eich syniadau gyrfa


Dolenni defnyddiol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Bright Crop

Lantra

Ffederasiwn Bwyd a Diod

Tasty Careers

NFU Cymru

Clybiau Ffermwyr Ifanc