Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd

Pedwar o bobl yn cynrychioli gwahanol rolau swyddi: ffotograffydd, meddyg, peintiwr ac addurnwr a rhywun yn eistedd wrth ddesg gyda gliniadur yn dal beiro.

Mae cymorth gan Gyrfa Cymru ar gael drwy gydol y flwyddyn. Ond, mae Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd yn gyfle i’ch helpu chi i ganolbwyntio ar gynllunio’ch gyrfa a gwireddu’ch potensial. 

Er mwyn helpu i nodi Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, rydym wedi crynhoi'r adnoddau sydd gennym i'ch helpu chi i wneud y penderfyniad nesaf o ran eich gyrfa. P'un ai ydych yn chwilio am eich swydd gyntaf, neu'n newid rolau ar ôl degawdau yn yr un maes, gallwn ni fod o gymorth i chi.

Cefnogaeth swydd

Creu CV

Mae eich CV yn hysbyseb o'ch sgiliau a'ch profiad chi. Dysgwch beth ddylech chi ei gynnwys ynghyd a rhai enghreifftiau defnyddiol.

Cael swydd

Yr holl offer chwilio am swydd mewn un man. O lwyddiant yn y cyfweliad i gyngor ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i waith.

Cynllunio Eich Gyrfa

Gwybodaeth am wahanol opsiynau, o ddewisiadau ar ôl eich arholiadau TGAU i ddychwelyd i'r gwaith neu newid gyrfa.


Cyfleoedd


Cwisiau gyrfa


Swyddi yn y dyfodol a gwybodaeth swydd


Straeon go iawn

Stori Ffion

Ar ôl cael addysg yn anodd, cafodd Ffion lwyddiant pan wnaeth ei chynghorydd gyrfa ei helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith.

Stori Connor

Daeth Connor o hyd i’w brentisiaeth ddelfrydol gyda chwmni lleol ar ôl mynychu digwyddiad yn ei ysgol.

Cysylltu â Ni

Os byddai'n well gennych siarad â rhywun am eich dewisiadau gyrfa, mae sawl ffordd gwahanol o gysylltu â ni.

Ewch i'n tudalen Cysylltu â Ni i ddod o hyd i'r ffordd orau i chi. Gallwch siarad â ni dros y ffôn, gwneud apwyntiad mewn canolfan gyrfa, neu siarad â rhywun drwy sgwrs fyw.