Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

CrefftGyrfaoedd ar Minecraft

CrefftGyrfaoedd mewn byd Minecraft / CareersCraft in a Minecraft world

Mae CrefftGyrfaoedd yn adnodd addysg gyffrous ac arloesol sydd ar gael ar Minecraft.

Mae byd CrefftGyrfaoedd yn galluogi chwaraewyr i ddatblygu eu sgiliau gyrfa yn y dyfodol drwy gyfres o gynlluniau gwersi ysbrydoledig, sydd i gyd yn gysylltiedig â Chwricwlwm newydd Cymru. Bydd y chwaraewyr yn archwilio rhai o dirnodau eiconig Cymru ac yn darganfod mwy am dreftadaeth Cymru wrth iddynt ddysgu.

Gofynnir i'r chwaraewyr gwblhau ystod o wahanol heriau a gweithgareddau ym mhob un o'r tirnodau gan gynnwys:

  • Dysgu am ystod eang o wahanol fathau o swyddi yn y diwydiannau creadigol wrth iddynt drefnu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm 
  • Darganfod  swyddi o'r gorffennol, presennol a'r dyfodol wrth drefnu digwyddiad yng Nghastell Caernarfon 
  • Datblygu eu hiechyd a'u lles trwy archwilio eu cryfderau a'u diddordebau ar drip i Ddinbych-y-pysgod
  • Cloddio am swyddi'r dyfodol dan ddaear yn Big Pit, Blaenafon

Sut i ddod o hyd i CrefftGyrfaoedd a’i chwarae

Minecraft Marketplace

Mae CrefftGyrfaoedd ar gael i bob defnyddiwr Minecraft ei chwarae drwy Minecraft Marketplace (dolen Saesneg). Chwiliwch am CrefftGyrfaoedd yn Marketplace a gallwch lawrlwytho'r byd a'i chwarae ar Minecraft ar eich consol neu liniadur.

Minecraft: Education Edition

Mae fersiwn arbennig o CrefftGyrfaoedd gyda gwersi ac adnoddau ar gael drwy Minecraft: Education Edition. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud Minecraft: Education Edition ar gael i bob ysgol a dysgwr yng Nghymru.

Lawrlwytho byd CrefftGyrfaoedd ar gyfer Minecraft Education Edition.

Mae CrefftGyrfaoedd hefyd ar gael drwy Hwb.

Sylwch: Bydd angen i Minecraft: Education Edition gael ei osod ar eich dyfais er mwyn gallu agor ffeil lawrlwytho'r byd CrefftGyrfaoedd.

Delweddau o CrefftGyrfaoedd 

CrefftGyrfaoedd: Dinbych-y-pysgod mewn byd Minecraft

Dinbych-y-pysgod yn CrefftGyrfaoedd ar Minecraft

CrefftGyrfaoedd: Castell Caernarfon mewn byd Minecraft

Castell Caernarfon yn CrefftGyrfaoedd ar Minecraft