Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Athrawon a Gweithwyr Proffesiynol Addysg

Gwybodaeth i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru.

Lleoliadau

Cynradd

Edrychwch ar wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau cynradd.

Uwchradd

Cael gafael ar wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau uwchradd.

Ysgolion Arbennig

Cael gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn ysgolion arbennig.

Addysg Bellach ac Ôl-16

Dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd mewn Addysg Bellach a lleoliadau Ôl-16.

Lleoliadau nas cynhelir

Cael gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau nas cynhelir.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Edrychwch ar sut y gall cyflogwyr gefnogi eich rhaglen addysg gyrfaoedd a'r manteision y gall eu cynnig.

Adnoddau Addysgu a Dysgu

Dod o hyd i adnoddau defnyddiol i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Dystysgrif Lefel 6 achrededig mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd. Darganfyddwch fwy.

Gwobr Datblygu Gyrfaoedd

Dewch i wybod mwy am Wobr Datblygu Gyrfaoedd, ei fanteision i'ch rhaglen gyrfaoedd a'r broses.

Marc Gyrfa Cymru

Dewch i wybod am y newidiadau rydym yn eu gwneud i'n gwobr ansawdd gyrfaoedd.

Hynt disgyblion

Gweld hynt disgyblion yn ôl blwyddyn, ysgol ac awdurdod lleol

Diweddariadau e-bost i ysgolion

Dysgwch sut y gallwch dderbyn newyddion a diweddariadau am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith a gwaith ein tîm cwricwlwm.

Gweinyddiaeth

Uwchlwytho Diogel

Lanlwytho eich taenlen data disgyblion i Gyfleuster Lanlwytho Diogel Gyrfa Cymru.

Porth Cwrs

Ewch i'r Porth Cyrsiau i gynnal y cyrsiau ar y Chwiliad Cyrsiau.