Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Athrawon a Gweithwyr Proffesiynol Addysg

Gwybodaeth i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru.

Lleoliadau

Cynradd

Edrychwch ar wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau cynradd.

Uwchradd

Cael gafael ar wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau uwchradd.

Ysgolion Arbennig

Cael gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn ysgolion arbennig.

Addysg Bellach ac Ôl-16

Dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd mewn Addysg Bellach a lleoliadau Ôl-16.

Lleoliadau nas cynhelir

Cael gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi cynllunio addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau nas cynhelir.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Diweddariadau e-bost i ysgolion

Dysgwch sut y gallwch dderbyn newyddion a diweddariadau am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith a gwaith ein tîm cwricwlwm.

Syniadau Mawr Cymru

Dysgwch am weithdai model rôl i helpu eich dysgwyr i ddeall entrepreneuriaeth a menter.

Gweinyddiaeth

Uwchlwytho Diogel

Lanlwytho eich taenlen data disgyblion i Gyfleuster Lanlwytho Diogel Gyrfa Cymru.

Porth Cwrs

Ewch i'r Porth Cyrsiau i gynnal y cyrsiau ar y Chwiliad Cyrsiau.