Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Addysg Bellach ac Ôl-16

Gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i ymgorffori gyrfaoedd a’r byd gwaith yn eich cwricwlwm.

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm ôl-16

Dewch o hyd i wybodaeth i gefnogi gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn addysg bellach a lleoliadau ôl-16.

Gwobr Datblygu Gyrfaoedd

Dewch i wybod mwy am Wobr Datblygu Gyrfaoedd, ei fanteision i'ch rhaglen gyrfaoedd a'r broses.

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Dystysgrif Lefel 6 achrededig mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd. Darganfyddwch fwy.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Diweddariadau e-bost i ysgolion

Dysgwch sut y gallwch dderbyn newyddion a diweddariadau am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith a gwaith ein tîm cwricwlwm.