Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Addysg Bellach ac Ôl-16

Gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i ymgorffori addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn eich cwricwlwm.

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.

Gwobr Datblygu Gyrfaoedd

Dewch i wybod mwy am Wobr Datblygu Gyrfaoedd, ei fanteision i'ch rhaglen gyrfaoedd a'r broses.

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Dystysgrif Lefel 6 achrededig mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd. Darganfyddwch fwy.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Marc Gyrfa Cymru

Dewch i wybod mwy am Farc Gyrfa Cymru.