Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Mae Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (GML neu LMI) yn ffeithiau am dueddiadau swyddi presennol ac yn y dyfodol.

Gall fod lleol, rhanbarthol neu genedlaethol. Defnyddiwch ein hadnoddau GML i lywio a chefnogi penderfyniadau gyrfa.


Pwysigrwydd GML i chi a'ch myfyrwyr

Mae diweddaru eich hun â beth sy'n mynd ymlaen yn y farchnad lafur yn bwysig i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau gyrfa. Dylai GML chwarae rhan allweddol mewn addysg gyrfaoedd. Dylech chi a'ch myfyrwyr fod yn ymwybodol o:

  • Pa gyfleoedd sydd ar gael ar eu cyfer
  • Beth yw'r tueddiadau yn y dyfodol yn debygol o fod mewn gwahanol sectorau
  • Pa gymwysterau a sgiliau y bydd eu hangen arnynt
  • Sut mae angen iddynt baratoi ar gyfer cystadlu am swyddi mewn rhai sectorau

Dysgu proffesiynol

Mae Gwybodaeth Marchnad Lafur (GML) yn rhan bwysig o addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith. Rydym wedi datblygu adnodd sy’n rhoi cyflwyniad i GML i chi ac sydd ar gael ar Hwb. Mae'n egluro beth yw GML, pam ei fod yn bwysig, sut i'w ddefnyddio a ble i ddod o hyd iddo.


Dod o hyd i GML ar ein gwefan

Offer GML

Fideos Dyfodol Gwaith yng Nghymru

Os byddwch yn newid eich dewisiadau ar fideo, adnewyddwch eich tudalen gan ddefnyddio adnewyddu porwr, neu Ctrl R ar eich bysellfwrdd. Bydd eich dewisiadau wedyn yn diweddaru ac yn cadw ar gyfer yr holl fideos ar y dudalen we hon.


Darllenwch ein Bwletin LMI diweddaraf Gyrfa Cymru

Mae gan ein Bwletin LMI ddata ac ystadegau ar gyfer y farchnad lafur ledled Cymru.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Gyrfa Cymru Bwletin LMI Chwefror 2024 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Darllenwch ein Erthyglau LMI

Mae ein hadroddiadau Erthyglau LMI yn rhoi ffocws ar sectorau a diwydiannau penodol yng Nghymru.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Chwefror 2024 - Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Medi 2023 - Cyfleoedd i Raddedigion yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Ebrill 2023 - Prentisiaethau yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Tachwedd 2022 - Y Diwydiant Adeiladu yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Mai 2022 - Yr Economi Ddigidol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Chwefror 2022- Swyddi a Sgiliau TG yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Tachwedd 2021– Yr Economi Werdd yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

 


Rhai gwefannau GML defnyddiol

Arsyllfeydd Sgiliau Rhanbarthol

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru
Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru
Arsyllfa Dysgu & Sgiliau De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Cyffredinol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Swyddfa ar gyfer Ystadegau Cenedlaethol
ONS Census
Llywodraeth Cymru - Ystadegau ac ymchwil
Porth Sgiliau - Gwybodaeth am y Farchnad Lafur
Cynghorau Sectorau Sgiliau


Diddordeb mewn cael gwybod mwy am ddefnyddio GML gyda'ch myfyrwyr?

Gall Gyrfa Cymru helpu. Ebostiwch eich Cydlynydd Cwricwlwm Gyrfa a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith (CWRE) lleol i drafod  sut i integreiddio GML yn eich cwricwlwm.

Adnoddau GML ychwanegol


Efallai y byddech hefyd yn hoffi