Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Mae Gwybodaeth Marchnad Lafur (GML) yn darparu ystadegau, ymchwil a dadansoddiad am dueddiadau economaidd a gwaith y byd sydd ohoni ac yn y dyfodol.

Mae'n edrych ar y galw, y cyflenwad a ffactorau eraill gan gynnwys newidiadau economaidd a gwleidyddol i lywio a chefnogi penderfyniadau cynllunio gyrfa a busnes. Caiff ei gasglu a'i ddefnyddio'n lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac ar lefel ryngwladol.


Pwysigrwydd GML i chi a'ch myfyrwyr

Mae diweddaru eich hun â beth sy'n mynd ymlaen yn y farchnad lafur yn bwysig i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau gyrfa. Dylai GML chwarae rhan allweddol mewn unrhyw adran gyrfaoedd. Dylech chi a'ch myfyrwyr fod yn ymwybodol o:

  • Pa gyfleoedd sydd ar gael ar eu cyfer
  • Beth yw'r tueddiadau yn y dyfodol yn debygol o fod mewn gwahanol sectorau
  • Pa gymwysterau a sgiliau y bydd eu hangen arnynt
  • Sut mae angen iddynt baratoi ar gyfer cystadlu am swyddi mewn rhai sectorau

Dod o hyd i GML ar ein gwefan

Gellir canfod gwybodaeth marchnad lafur mewn adrannau allweddol ar ein gwefan:


Effaith y pandemig COVID-19 ar y farchnad lafur yng Nghymru

Gweld ein bwletin misol diweddaraf - Mawrth 2021:

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Effaith COVID-19 ar y farchnad lafur yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Rhai gwefannau GML defnyddiol

Arsyllfeydd Sgiliau Rhanbarthol

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru
Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru
Arsyllfa Dysgu & Sgiliau De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Cyffredinol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Swyddfa ar gyfer Ystadegau Cenedlaethol
ONS Census
Llywodraeth Cymru - Ystadegau ac ymchwil
Porth Sgiliau - Gwybodaeth am y Farchnad Lafur
Cynghorau Sectorau Sgiliau


Diddordeb mewn cael gwybod mwy am ddefnyddio GML gyda'ch myfyrwyr?

Gall Gyrfa Cymru helpu. Ebostiwch eich Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith lleol i drafod  sut i integreiddio GML yn eich cwricwlwm.

Adnoddau GML ychwanegol

Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch

Darganfyddwch pa swyddi y mae galw amdanynt ym maes lletygarwch a thwristiaeth a ble i ddod o hyd iddynt.

Gweithio yn y maes trafnidiaeth a logisteg

Darganfyddwch pa swyddi y mae galw amdanynt ym maes trafnidiaeth a logisteg a chyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi