Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Gall cymorth gan gyflogwr fod yn ffordd werthfawr o wella rhaglen gyrfaoedd a phrofiad cysylltiedig â gwaith eich ysgol.

Beth all cyflogwyr ei gynnig?

Mae cyflogwyr yn awyddus i gefnogi ysgolion sydd ag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys:

 • Siaradwyr gwadd i helpu cysylltu meysydd pwnc penodol â byd gwaith (yn bersonol neu drwy weminar)
 • Ymweliadau â safleoedd cyflogwyr
 • Diwrnodau Carwsél Gyrfaoedd a Diwrnodau Gwibrwydweithio
 • Gweithdai penodol (er enghraifft, awgrymiadau a chynghorion ar gyfer cyfweliadau neu ffug gyfweliadau)

Beth yw manteision ymgysylltu â chyflogwyr?

Mae ymchwil gan y Tasglu Addysg a Chyflogwyr yn dangos bod cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chyflogwyr yn:

 • Newid agweddau disgyblion at addysg
 • Dylanwadu ar gynlluniau gyrfa a dewisiadau pwnc disgyblion
 • Cymell disgyblion i astudio'n galetach
 • Helpu disgyblion i gael graddau gwell

Gall ymgysylltu â chyflogwr:

 • Dod â meysydd o'r cwricwlwm yn fyw
 • Helpu pobl ifanc i wneud y cysylltiad rhwng eu gwersi a'r byd gwaith
 • Cymell pobl ifanc i ymgyrraedd at yrfaoedd yn y dyfodol
 • Codi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael a sut i gael gafael arnynt
 • Cyflwyno pobl ifanc i ysbrydoli modelau rôl

Sut y gallaf gymryd rhan?

Mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gronfa ddata o gyflogwyr ledled Cymru sy’n awyddus i weithio gydag ysgolion.

Gall ysgolion chwilio drwy'r Gyfnewidfa Addysg Busnes i ganfod a gofyn am gymorth gan gyflogwyr.

Yna, bydd Cynghorydd Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru yn cysylltu â chyflogwyr penodol. Bydd y Cynghorydd Cyswllt Busnes yn eich helpu i gysylltu a gwneud trefniadau.

E-bostiwch eich Cynghorydd Addysg Busnes rhanbarthol.

Ein gwaith gyda Speakers for Schools

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Digwyddiadau

Dewch i wybod am y digwyddiadau mae Gyrfa Cymru yn rhan ohonynt a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau yn eich ardal chi.

Cyfnewidfa Addysg Busnes

Dolen uniongyrchol i'r gronfa ddata sy'n rhestru cyflogwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag ysgolion.