Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adnoddau Addysgu a Dysgu

Archwilio'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith.


Posteri pwnc

Amrywiaeth o bosteri i ddysgu am yrfaoedd a sgiliau sy'n gysylltiedig â gwahanol bynciau.

Darganfod Gyrfa ar gyfer blwyddyn 10

Dysgwch am yr adnodd digidol hwn sy'n cynnwys fideos ysbrydoledig cyflogwyr a thasgau rhyngweithiol sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm i Gymru a sut i gael mynediad ato.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Offeryn hyfforddiant cyflogadwyedd ar-lein, rhyngweithiol i'ch helpu i fagu hyder a sgiliau i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.


Adnoddau ychwanegol

Mae rhagor o adnoddau ar gael ar Hwb, sy’n cynnwys:

  • Ein Banc Syniadau Mentrus i ysbrydoli, cefnogi ac annog addysg entrepreneuriaeth gyda dysgwyr iau
  • Ein Cyfeirlyfr Adnoddau sy’n cynnwys dolenni cyswllt i sefydliadau ac adnoddau a all gefnogi addysg gyrfaoedd yn eich lleoliad chi