Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ysgolion Arbennig

Gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i ymgorffori addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn eich cwricwlwm.

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.

Adnoddau Cynradd

Adnoddau defnyddiol a all gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn ysgolion cynradd a lleoliadau.

Adnoddau Addysgu a Dysgu

Dod o hyd i adnoddau defnyddiol i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith.

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Edrychwch ar sut y gall cyflogwyr gefnogi eich rhaglen addysg gyrfaoedd a'r manteision y gall eu cynnig.

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Dystysgrif Lefel 6 achrededig mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd. Darganfyddwch fwy.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Marc Gyrfa Cymru

Dewch i wybod am y newidiadau rydym yn eu gwneud i'n gwobr ansawdd gyrfaoedd.

Diweddariadau e-bost i ysgolion

Dysgwch sut y gallwch dderbyn newyddion a diweddariadau am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith a gwaith ein tîm cwricwlwm.