Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adnoddau Cynradd

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y tudalennau ar gyfer athrawon a gweithwyr proffesiynol addysg.
Gall rhannu eich adborth gonest ein helpu i wella'r tudalennau hyn i chi ac eraill.
Byddwn yn darllen pob ymateb.
Cymryd rhan yn yr arolwg. (Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol)

Archwilio'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith.

Dinas Gyrfaoedd

Dysgwch am adnodd Dinas Gyrfaoedd ar gyfer disgyblion oed cynradd.

CrefftGyrfaoedd ar Minecraft

Gwybod mwy am CrefftGyrfaoedd, adnodd addysg gyffrous ac arloesol sydd ar gael ar Minecraft.

Fideos Sôn am Swyddi

Gwyliwch ein fideos byr sy'n dangos gwahanol swyddi a'r sgiliau y byddai eu hangen arnoch i'w gwneud. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i YouTube.Adnoddau ychwanegol

Mae rhagor o adnoddau ar gael ar Hwb, sy’n cynnwys: