Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Lleoliadau nas cynhelir

Gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i ymgorffori addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn eich cwricwlwm.

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.

Adnoddau Cynradd

Adnoddau defnyddiol a all gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn ysgolion cynradd a lleoliadau.

Adnoddau Addysgu a Dysgu

Dod o hyd i adnoddau defnyddiol i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Edrychwch ar sut y gall cyflogwyr gefnogi eich rhaglen addysg gyrfaoedd a'r manteision y gall eu cynnig.

Diweddariadau e-bost i ysgolion

Dysgwch sut y gallwch dderbyn newyddion a diweddariadau am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith a gwaith ein tîm cwricwlwm.