Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Hynt disgyblion

Arolwg blynyddol o bobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol yw hynt disgyblion, a gynhelir gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Gyrfa Cymru dan rwymedigaeth gytundebol i ddarparu data i Lywodraeth Cymru ar hynt disgyblion o bob ysgol a gynhelir ac ysgolion anghenion arbennig sydd o fewn oedran gadael ysgol neu’n hŷn.

Mae’r arolwg yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth iddynt weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr.

Mae’r data a gesglir hefyd yn gymorth gwerthfawr i bartneriaid sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.


Hynt disgyblion diweddaraf o ysgolion yng Nghymru yn ôl blwyddyn

Hynt disgyblion diweddar yn ôl blwyddyn, carfan ac awdurdod addysg leol o ysgolion yng Nghymru

2022

2021

2020

2019

2018