Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Rhieni


Fel rhiant, gwarcheidwad neu ofalydd rydych yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau. Mae gennym wybodaeth ac offer i'ch helpu.

Gwybodaeth i gefnogi eich plentyn

Gwybodaeth ddefnyddiol