Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Rhieni


Fel rhiant, gwarcheidwad neu ofalydd rydych yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau. Mae gennym wybodaeth ac offer i'ch helpu.

Gwybodaeth i gefnogi eich plentyn

Eich plentyn yn yr ysgol gynradd

Cyfle i gael syniadau i archwilio byd gwaith gyda'ch plentyn gartref a darganfod sut rydym yn cefnogi ysgolion cynradd.

Eich plentyn ym mlynyddoedd 7, 8 a 9

Dysgwch am y dewisiadau y bydd eich plentyn yn eu gwneud ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9 a’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Eich plentyn ym Mlynyddoedd 10 ac 11

Mynnwch wybodaeth am yr opsiynau sydd gan eich plentyn ar ôl blwyddyn 11 a sut i'w helpu.

Eich plentyn yn y coleg a'r 6ed dosbarth

Dysgwch am ffyrdd o gefnogi eich plentyn gyda phenderfyniadau dysgu a gyrfa mewn addysg bellach.

Eich plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol

Dysgwch sut y gallwn eich cefnogi chi a'ch plentyn gyda'u camau nesaf ar ôl gadael yr ysgol.

Eich plentyn ar ôl iddynt adael yr ysgol neu’r coleg

Dysgwch sut gallwn ni helpu'ch plentyn os ydyn nhw'n chwilio am swydd neu os ydyn nhw mewn gwaith neu hyfforddiant yn y gwaith a sut gallwch chi eu cefnogi.

Eich plentyn sy'n cael ei addysgu gartref

Dewch o hyd i’r adnoddau a'r gefnogaeth y gallwn eu darparu ar eich cyfer chi a'ch plentyn.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Archwilio syniadau gyrfa gyda'ch plentyn

Mynnwch awgrymiadau ar gyfer sgyrsiau gyrfa a syniadau gyrfa sy'n gysylltiedig â sgiliau, diddordebau a hoff bynciau eich plentyn.

Helpwch eich plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa

Cyfle i gael awgrymiadau i gefnogi'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa da.

Sut mae Gyrfa Cymru’n cefnogi eich plentyn

Dysgwch beth yw gwaith cynghorydd gyrfa, y gwahanol ffyrdd rydyn ni'n cefnogi'ch plentyn a'r manylion sydd gennym amdanynt.

Helpwch eich plentyn i fanteisio i'r eithaf o weld cynghorydd gyrfa

Dysgwch sut a pham i baratoi ar gyfer cyfarfod gyda chynghorydd gyrfa.

Eich plentyn a phrofiad gwaith

Dysgwch fwy am brofiad gwaith, beth rydyn ni'n ei wneud a sut gallwch chi gefnogi eich plentyn.

Eich plentyn a'i ganlyniadau

Awgrymiadau i helpu paratoi ar gyfer diwrnod canlyniadau a phenderfyniadau eich plentyn am beth i'w wneud nesaf.

Y cwricwlwm a chymwysterau

Dysgwch am y cwricwlwm y bydd eich plentyn yn cael ei addysgu yn yr ysgol a chymwysterau yng Nghymru.

Eich plentyn a swyddi posib yn y dyfodol

Dysgwch sut i ddefnyddio gwybodaeth am y farchnad swyddi i gefnogi syniadau a phenderfyniadau gyrfa eich plentyn ar wahanol gyfnodau.

Llwybrau gyrfa

Dysgwch fwy am wahanol lwybrau i yrfaoedd.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.