Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llwybrau gyrfa

Mae mwy nag un llwybr y gallai eich plentyn ei gymryd o'r ysgol i gyflogaeth. Bydd gwybod am y gwahanol lwybrau yn eich helpu i'w cefnogi ar eu taith i yrfa y byddant yn ei mwynhau.

16-18 oed
Llwybrau

Gyda llai na 5 TGAU gradd A* i C (neu gyfwerth) gallai'ch plentyn ystyried:

Gydag o leiaf 5 TGAU gradd A* i C (neu gyfwerth) yn ychwanegol at yr opsiynau uchod, gallai eich plentyn hefyd ystyried:

Show more
18+
Llwybrau

Gallai eich plentyn ystyried:

Show more

Rydym yma i helpu

Mae llawer o lwybrau posibl i yrfa lwyddiannus. Gallwn eich helpu chi a'ch plentyn i archwilio'r un gorau iddyn nhw.

Cysylltu â ni

Rydym yn cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb mewn canolfannau gyrfa, llyfrgelloedd, ysgolion, colegau a lleoliadau cymunedol.

Gallwn hefyd weithio gyda chi a'ch plentyn drwy sgwrs ar-lein, galwad fideo neu dros y ffôn.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Archwilio syniadau gyrfa gyda'ch plentyn

Mynnwch awgrymiadau ar gyfer sgyrsiau gyrfa a syniadau gyrfa sy'n gysylltiedig â sgiliau, diddordebau a hoff bynciau eich plentyn.

Helpwch eich plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa

Cyfle i gael awgrymiadau i gefnogi'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa da.

Sut mae Gyrfa Cymru’n cefnogi eich plentyn

Dysgwch beth yw gwaith cynghorydd gyrfa, y gwahanol ffyrdd rydyn ni'n cefnogi'ch plentyn a'r manylion sydd gennym amdanynt.