Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Coleg a 6ed dosbarth

Bydd bod yn hyderus yn eich cwrs, dewis o bwnc a gyrfa yn y dyfodol yn eich ysgogi i gwblhau eich cwrs a gwneud yn dda.

Eich dyfodol yn Addysg Bellach neu Chweched Dosbarth

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

7 ffordd i wneud y gorau o'r coleg a'r chweched dosbarth

Dysgu sut i wella dy CV, dy geisiadau a dy gyflogadwyedd yn ystod dy amser yn y coleg a'r chweched dosbarth.

Cwestiynau a allai fod gennyt ar ôl dechrau cwrs newydd

Cewch gymorth a chyngor i ymgymryd â dechrau cwrs newydd, gan ddelio â nerfau a phwysau, cyllid, a chynllunio eich amser.

7 peth y byddwn i wedi eu gwneud yn wahanol yn y coleg

Dewch i wybod beth mae cyn fyfyriwr yn ei ddweud y byddai hi wedi'i wneud yn wahanol, fel eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'ch amser yn y coleg neu'r 6ed dosbarth.

Meddwl am adael cwrs? Tri chwestiwn allweddol i'w gofyn

Edrychwch ar y rhesymau mwyaf cyffredin sydd gan bobl dros deimlo'n ansicr am eu cwrs, a chewch gyngor ar beth i'w wneud.

Cefnogi eich plentyn adeg dechrau yn y coleg neu’r chweched dosbarth

Ein 5 cyngor doeth ar gyfer cefnogi eich plentyn yn y coleg neu'r chweched dosbarth.

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn a’n awyddus i barhau â'ch addysg a'ch hyfforddiant, mae amrywiaeth o ddarpariaethau y gallech chi ddewis o’u plith, gan gynnwys colegau, ysgolion, darparwyr hyfforddiant, a phrifysgolion. 

Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.


Beth am fy nyfodol ar ôl coleg neu chweched dosbarth?

Bydd cynllunio ar gyfer eich dyfodol nawr yn eich helpu i ddewis y cyrsiau neu’r pynciau cywir ac yn gwneud yn siwr eich bod yn cael y profiad iawn.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu

Cwis Paru Gyrfa

Dod o hyd i syniadau sy'n paru eich sgiliau a diddordebau.

Cwis Buzz

Cymerwch y cwis i ddarganfod eich math o bersonoliaeth a pha swyddi allai fod yn addas i chi.

Adnabod eich sgiliau a'ch cryfderau

Ffyrdd o ddarganfod eich sgiliau a'ch cryfderau. Bydd adnabod eich sgiliau a'ch cryfderau yn cynyddu eich hyder, ac yn gymorth i gael swydd.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Bydd yr hyfforddiant rhyngweithiol, ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn eich helpu i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddewis yr yrfa gywir, dod o hyd i swydd a llwyddo yn y gweithle.

 

Rhoi cynnig ar Sgiliau i Lwyddo

Defnyddiwch y cod gan Gyrfa Cymru i ddechrau arni. 


Archwilio mwy