Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Coleg a 6ed dosbarth

Bydd bod yn hyderus yn eich cwrs, dewis o bwnc a gyrfa yn y dyfodol yn eich ysgogi i gwblhau eich cwrs a gwneud yn dda.

Eich dyfodol yn Addysg Bellach neu Chweched Dosbarth

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn a’n awyddus i barhau â'ch addysg a'ch hyfforddiant, mae amrywiaeth o ddarpariaethau y gallech chi ddewis o’u plith, gan gynnwys colegau, ysgolion, darparwyr hyfforddiant, a phrifysgolion. 


Beth am fy nyfodol ar ôl coleg neu chweched dosbarth?

Bydd cynllunio ar gyfer eich dyfodol nawr yn eich helpu i ddewis y cyrsiau neu’r pynciau cywir ac yn gwneud yn siwr eich bod yn cael y profiad iawn.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu

Cwis Buzz

Cymerwch y cwis i ddarganfod eich math o bersonoliaeth a pha swyddi allai fod yn addas i chi.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Bydd yr hyfforddiant rhyngweithiol, ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn eich helpu i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddewis yr yrfa gywir, dod o hyd i swydd a llwyddo yn y gweithle.

 


Archwilio mwy