Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Opsiynau yn 18

Dewch o hyd i’ch opsiynau ar ôl i chi adael yr ysgol neu'r coleg. Archwilio a chymharu prentisiaethau, cael swydd, mynd i'r brifysgol, hyfforddiant pellach, hunangyflogaeth a mwy.

Mae pethau i’w hystyried cyn penderfynu ar eich cyfeiriad yn y dyfodol yn cynnwys:

  • Pa swyddi a gyrfaoedd fydd yn addas i chi? Rhowch gynnig ar ein Cwis Paru Gyrfa i ddysgu mwy
  • Pa hyfforddiant fydd yn gweddu orau i chi wrth ddysgu? Ydych chi'n mwynhau astudio neu'n well gennych ddysgu drwy wneud?
  • Beth yw eich prif flaenoriaethau mewn swydd? Bydd gwybod beth yw eich blaenoriaethau yn eich helpu i benderfynu. Ai cyflog, boddhad swydd, cydbwysedd gwaith/bywyd, lleoliad, neu ragolygon dyrchafiad yw eich blaenoriaeth? Dysgwch fwy am swyddi unigol yn Gwybodaeth am Swydd
  • Pa swyddi sy'n debygol o fod mewn galw yn y dyfodol? Edrych ar Dyfodol gwaith yng Nghymru am fwy o wybodaeth

Archwilio eich opsiynau

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill. 

Profiad gwaith

Profiad gwaith yw ennill profiad o fywyd gwaith. Cewch wybod sut mae cael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch i gael y swydd rydych am ei chael.

Interniaethau

Math o brofiad gwaith yw interniaethau i fyfyrwyr yn y brifysgol neu raddedigion. Maen nhw'n ffordd wych o gael profiad sy'n berthnasol i'ch gradd.

Cwisiau gyrfa a phersonoliaethOs ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.