Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mawr sy’n derbyn prentisiaid.

Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch - Cyflogwyr

Dewch o hyd i gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn gweithgynhyrchu.

Busnes a Gweinyddu - Cyflogwyr

Gweld cyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn busnes a gweinyddu gan gynnwys rheoli.

Adeiladu - Cyflogwyr

Gweld rhai o'r cyflogwyr mwy sy'n recriwtio prentisiaid ym maes adeiladu.

Diwydiannau creadigol - Cyflogwyr

Gweld rhai cwmnïau cyfryngau a mannau lle gallwch ddod o hyd i brentisiaethau creadigol.

Peirianneg - Cyflogwyr

Darganfyddwch rai cyflogwyr mwy sy'n cynnig prentisiaethau mewn peirianneg.

Gwasanaethau Ariannol a Chyfreithiol - Cyflogwyr

Rhestr o gwmnïau sy'n cynnig prentisiaethau ym maes cyllid, cyfrifyddu, yswiriant, bancio neu'r gyfraith.

Iechyd – Cyflogwyr

Gall prentisiaethau a hysbysebir cynnwys gofal iechyd, cynorthwyydd optegol, technegydd fferyllol, nyrs ddeintyddol a mwy…

Technolegau Digidol TGCh - Cyflogwyr

Dewch o hyd i gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn TGCh/Technolegau Digidol.

Cerbydau Modur - Cyflogwyr

Gall prentisiaethau cerbydau modur gynnwys technegydd, storfeydd, gwasanaeth cwsmeriaid, gosod teiars, gosod peiriannau trwm a mwy…

Manwerthu, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Gwerthiannau - Cyflogwyr

Mae llawer o gyflogwyr manwerthu yn cyflogi prentisiaid. Cymerwch olwg ar restrau'r cyflogwyr…

Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden - Cyflogwyr

Prentisiaethau fel rheolwr, cogydd, gwasanaeth cwsmeriaid, cynnal a chadw tiroedd, chwaraeon a ffitrwydd, rheoli digwyddiadau a mwy…

Trafnidiaeth a Logisteg - Cyflogwyr

Chwiliwch am brentisiaethau mewn trafnidiaeth a logisteg yn cynnwys warysau, gyrru a mwy.

Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd (mynediad Safon Uwch) - Cyflogwyr

Mae prentisiaethau Uwch / Gradd yn caniatáu ichi ennill cyflog a chael cymhwyster addysg uwch sy'n cael ei ariannu. Cymerwch olwg ar y dewis...

Rhestr A-Z. Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch drwy ein rhestr A-Y o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau.

Chwilio am Brentisiaeth?

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn

Darparwyr hyfforddiant sy'n cynnig prentisiaethau

Defnyddiwch y dolenni i ddysgu am y cyfleoedd prentisiaeth a allai fod ar gael gan Ddarparwyr Hyfforddiant hyd a lled Cymru. 

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swyddi

Darganfyddwch sut i ddefnyddio Facebook, Twitter a LinkedIn i ddod o hyd i swyddi yn eich ardal chi.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Awgrymiadau ar sut i lunio cais er mwyn cael cyfweliad.