Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mawr sy’n derbyn prentisiaid.

Oherwydd pandemig COVID 19 efallai y bydd rhai cyflogwyr wedi gohirio neu atal recriwtio prentisiaeth ar hyn o bryd. Ond, mae yna gyflogwyr sydd dal i recriwtio prentisiaid yn 2020. Gwiriwch wefannau cyflogwyr unigol am fanylion.

Gweinyddu Busnes a TG - Cyflogwyr

Gweld ystod o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn gweinyddiaeth neu TG.

Peirianneg ac Adeiladu - Cyflogwyr

Cwmnïau mwy sy'n cynnig prentisiaethau mewn peirianneg neu adeiladu...

Cyllid, Yswiriant a Bancio - Cyflogwyr

Rhestr o gwmnïau sy'n cynnig prentisiaethau ym maes cyllid, cyfrifyddu, yswiriant neu fancio.

Iechyd – Cyflogwyr

Gall prentisiaethau a hysbysebir cynnwys gofal iechyd, cynorthwyydd optegol, technegydd fferyllol, nyrs ddeintyddol a mwy…

Lletygarwch a Hamdden - Cyflogwyr

Prentisiaethau fel rheolwr, cogydd, gwasanaeth cwsmeriaid, cynnal a chadw tiroedd, chwaraeon a ffitrwydd, rheoli digwyddiadau a mwy…

Cyfryngau - Cyflogwyr

Edrychwch ar gwmnïau teledu a chwmnïau cynhyrchu am brentisiaethau cyfryngau.

Cerbydau Modur - Cyflogwyr

Gall prentisiaethau cerbydau modur gynnwys technegydd, storfeydd, gwasanaeth cwsmeriaid, gosod teiars, gosod peiriannau trwm a mwy…

Manwerthu, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Gwerthiannau -Cyflogwyr

Mae llawer o gyflogwyr manwerthu yn cyflogi prentisiaid. Cymerwch olwg ar restrau'r cyflogwyr…

Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd (mynediad Safon Uwch) - Cyflogwyr

Mae prentisiaethau Uwch / Gradd yn caniatáu ichi ennill cyflog a chael cymhwyster addysg uwch sy'n cael ei ariannu. Cymerwch olwg ar y dewis...

Rhestr A-Z. Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch drwy ein rhestr A-Y o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau.

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Cewch wybod sut mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd, a gwneud eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.