Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cerbydau Modur - Cyflogwyr

Gall prentisiaethau yn y diwydiant cerbydau modur fod mewn modurdai llai neu gwmnïau mwy o faint. Isod mae rhai o'r cyflogwyr mwy sy'n recriwtio am brentisiaethau yn y diwydiant cerbydau modur.

Gall prentisiaethau yn y diwydiant Cerbydau Modur gynnwys:

  • Technegydd Gwasanaeth Cerbydau Modur
  • Person Archebu a Chadw Rhannau
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid a Gwerthiannau
  • Atgyweirio Cyrff Cerbydau Modur
  • Gosod Teiars
  • Gosodwr Peiriannau Trwm

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.