Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaethau Ariannol a Chyfreithiol - Cyflogwyr

Edrychwch ar rai o'r cwmnïau sy'n cynnig prentisiaethau ym maes cyllid, cyfrifyddu, yswiriant, bancio neu'r gyfraith.

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Cymdeithasau a sefydliadau

Ymweld â chymdeithasau a sefydliadau sydd hefyd yn hysbysebu prentisiaethau yn y sector hwn.

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.