Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut i gael Prentisiaeth

Felly rydych wedi penderfynu bod yn brentis. Nawr mae angen i chi wybod sut i gael prentisiaeth. Edrychwch ar ein canllaw ar sut i gael prentisiaeth.

1. Dewch o hyd i swyddi gwag prentisiaethau

Y prif lefydd i ddod o hyd i brentisiaethau gwag yw:

2. Paratowch cyn i chi wneud cais

Dylech ddarllen yn ofalus:

 • Y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb swydd 
 • Y cyfarwyddiadau a’r wybodaeth am y broses o wneud cais am brentisiaeth (gall fod yn y swydd-ddisgrifiad neu ar wefan y cwmni)
 • Am y rhaglen brentisiaeth sydd ar gael o fewn y cwmni (os yw’r wybodaeth hon ar wefan y cwmni)
 • Gwybodaeth am y cwmni ar wefan y cwmni

Dylech sicrhau bod y wybodaeth hon wrth law pan fyddwch yn llenwi’r cais/CV a’r llythyr eglurhaol.

Dylech baratoi:

 • Eich CV a/neu ffurflen gais. Bydd eich cais am brentisiaeth yn un o nifer o geisiadau eraill. Sicrhewch fod eich CV yn sefyll allan a chyflwynwch y CV neu’r cais gorau posibl:
  • Cymerwch amser i gwblhau eich CV a’r ffurflen gais. Peidiwch â rhuthro.
  • Gallwch gael cymorth i greu CV neu ysgrifennu cais, a gallwch gysylltu â ni  os hoffech gael rhagor o gymorth
  • Gofynnwch i rywun brawf ddarllen eich CV/cais cyn i chi ei anfon
  • Dylech gadw copi o bob CV a ffurflen gais a anfonir. Bydd angen i chi wybod yr hyn rydych wedi’i ysgrifennu er mwyn paratoi ar gyfer y cyfweliad. Awgrym: Gallwch ailddefnyddio’r wybodaeth os byddwch yn ymgeisio am swyddi tebyg.
 • E-bost neu lythyr eglurhaol i fynd gyda’ch CV neu gais (os bydd angen). Bydd rhai cyflogwyr yn gofyn am lythyr neu e-bost eglurhaol. Darllenwch beth i’w gynnwys mewn llythyr/e-bost eglurhaol.
 • Ar gyfer asesiadau ar-lein neu wyneb yn wyneb. Gwneir asesiadau ar-lein neu wyneb yn wyneb ar gyfer rhai prentisiaethau. Gallwch wneud profion ymarfer er mwyn paratoi
 • Ar gyfer y cyfweliad. Rydych yn fwy tebygol o gael cyfweliad os oes gennych CV neu gais cadarn. Sicrhewch eich bod yn cael y cyfle gorau drwy baratoi ar gyfer y cyfweliad ymlaen llaw.
Chwilio am Brentisiaeth?

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Darparwyr hyfforddiant sy'n cynnig prentisiaethau

Defnyddiwch y dolenni i ddysgu am y cyfleoedd prentisiaeth a allai fod ar gael gan Ddarparwyr Hyfforddiant hyd a lled Cymru. 

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.