Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut i gael Prentisiaeth

Cymerwch olwg ar ein canllaw ar sut i gael prentisiaeth.

Dod o hyd i brentisiaethau gwag

Y prif lefydd i ddod o hyd i brentisiaethau gwag yw:

Beth sydd ei angen arnoch i wneud cais am brentisiaeth

Cyn i chi wneud cais bydd angen:

  • CV wedi'i ysgrifennu'n dda neu ffurflen gais. Bydd eich cais am brentisiaeth yn un ymhlith llawer o rai eraill. Cyflwynwch y CV neu'r cais gorau posibl
  • Y cyfarwyddiadau a’r wybodaeth am y broses ymgeisio am brentisiaeth (gallai hyn fod yn y disgrifiad swydd neu ar wefan y cwmni). Mae rhai cyflogwyr yn rhoi llawer o awgrymiadau a gwybodaeth i chi i'ch helpu i ysgrifennu eich CV neu gais
  • E-bost neu lythyr cais. Mae hyn yn bwysig wrth i chi gyflwyno eich hun i'r cyflogwr mewn e-bost neu lythyr cais

Cysylltu â ni os hoffech gael rhywfaint o help gyda'ch CV, cais neu lythyr eglurhaol.

Paratoi ar gyfer cyfweliadau ac asesiadau

Byddwch yn barod am asesiadau a chyfweliadau:

  • Os yw’r brentisiaeth yr ydych yn gwneud cais amdani yn cael ei hasesu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhai profion ymarfer. Gall y cyflogwr gynnig profion ymarfer neu awgrymiadau ar eu gwefan eu hunain
  • Os cewch gynnig cyfweliad am brentisiaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymarfer eich technegau cyfweld cyn y cyfweliad
Chwilio am Brentisiaeth?

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Darparwyr hyfforddiant sy'n cynnig prentisiaethau

Defnyddiwch y dolenni i ddysgu am y cyfleoedd prentisiaeth a allai fod ar gael gan Ddarparwyr Hyfforddiant hyd a lled Cymru. 

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.