Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adeiladu - Cyflogwyr

Nid dim ond cwmnïau adeiladu sy'n recriwtio prentisiaid yn y diwydiant adeiladu. Gall cynghorau, y GIG a Chwmnïau tai, y lluoedd arfog a mwy, hefyd gynnig prentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Swyddi Dyfodol Cymru - Swyddi mewn Adeiladu

Dysgwch am y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Dysgwch pa swyddi sydd eu hangen nawr ac yn y dyfodol.