Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden - Cyflogwyr

Cynigir prentisiaethau Lletygarwch a Hamdden mewn gwestai, arosfannau, bwytai, a thafarndai neu mewn clybiau golff a chanolfannau hamdden.

Gallant gynnwys y mathau canlynol o brentisiaethau:

  • Rheolwr
  • Cogydd
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Gweinyddu
  • Cynnal Tiroedd
  • Chwaraeon a Ffitrwydd
  • Rheoli Digwyddiadau

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig) 

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.