Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Busnes a Gweinyddu - Cyflogwyr

Mae prentisiaethau busnes a gweinyddu yn cynnwys rheoli, adnoddau dynol a mwy.  Darganfyddwch rai o'r cyflogwyr mwy sy'n cynnig prentisiaethau busnes a gweinyddu.

Mae angen staff busnes a gweinyddu ar bron bob math o gwmni.

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.