Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Trafnidiaeth a Logisteg - Cyflogwyr

Chwiliwch am brentisiaethau mewn trafnidiaeth a logisteg yn cynnwys warysau, gyrru a mwy. Edrychwch ar gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn trafnidiaeth a logisteg.

Cyflogwyr

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr â swyddi gwag

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Sylwch: Caiff pob dolen we ei hadolygu'n rheolaidd ond gall cyflogwyr newid dolenni gwe ar unrhyw adeg. Drwy glicio'r dolenni uchod byddwch yn mynd i wefannau cyflogwyr. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd prentisiaethau ar y safleoedd hyn. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cerbydau Modur - Cyflogwyr

Gall prentisiaethau cerbydau modur gynnwys technegydd, storfeydd, gwasanaeth cwsmeriaid, gosod teiars, gosod peiriannau trwm a mwy…