Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllido eich astudiaethau

Mae llawer o opsiynau cyllido ar gael i’ch cefnogi gydag addysg a gwaith.

Opsiynau cyllido

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Dewch i wybod mwy am gyllid ar gyfer cyrsiau gofal iechyd, gwaith cymdeithasol ac addysgu.

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Dewch o hyd i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion, gan gynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth.

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.

Cyfrifon Dysgu Personol

Am gael mynediad at hyfforddiant rhan amser? Os wyt ti'n gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534, neu os yw dy swydd mewn perygl efallai y byddi di'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol.