Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllido eich astudiaethau

Mae llawer o opsiynau cyllido ar gael i’ch cefnogi gydag addysg a gwaith.

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Dewch i wybod mwy am gyllid ar gyfer cyrsiau gofal iechyd, gwaith cymdeithasol ac addysgu.

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Dewch o hyd i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion, gan gynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth.

Cyllid colli swydd

Cymorth cyllid i bobl a ddiswyddwyd yng Nghymru - cymhwyster, cymorth hyfforddiant a recriwtio i gyflogwyr, costau gofal plant/teithio.

Rhaglen Fynediad - Cymoedd y De

Mae’r Rhaglen yn cynnig grantiau ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ichi wella’ch sgiliau a’ch rhagolygon gwaith.